Logo Przewdonik Katolicki

Zyczajna świętość

Andrzej Sikorski
Fot.

Świętość zwyczajna, kształtowana przez lata... Inteligentna i utalentowana, elegantka i estetka, porywcza i nieustępliwa w walce o swoje racje, zaradna i rodzinna. Miejski singiel jak się teraz pisze, bardzo wymagająca, świadoma ryzyka wybieranego dla Boga i Ojczyzny, nr 75188 w Ravensbrück bł. Natalia Tułasiewicz (1906-1945). Z Galicji do Poznania Wychowała się w rodzinie...

Świętość zwyczajna, kształtowana przez lata... Inteligentna i utalentowana, elegantka i estetka, porywcza i nieustępliwa w walce o swoje racje, zaradna i rodzinna. Miejski singiel – jak się teraz pisze, bardzo wymagająca, świadoma ryzyka wybieranego dla Boga i Ojczyzny, nr 75188 w Ravensbrück – bł. Natalia Tułasiewicz (1906-1945).

Z Galicji do Poznania
Wychowała się w rodzinie wielodzietnej (miała trzy siostry i dwóch braci). Dom, edukacja religijna, autorytet rodziców, odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo, pracowitość i wrodzona zaradność to cechy chorowitej „mądrej Niuśki”.

W 1921 r. Tułasiewiczowie przyjechali do Poznania. Wynajęli mieszkanie przy ul. Ogrodowej, córkę skierowali zaś do Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (była „dobrym duchem” szkoły). Równolegle rozwijała talent muzyczny w konserwatorium, w klasie skrzypiec. Potem był szpital, operacja i stres, bo nagle musiała odłożyć i zatrzasnąć skrzypce na cztery spusty. „Zatopiła się” w nauce i działalności charytatywnej i myślała nawet o wstąpieniu do urszulanek.

Polonistyka i muzykologia
W 1926 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim. Walczyła o najlepsze oceny, brała stypendia, dorabiała korepetycjami, pokazując kolegom, na ile ją stać. Dużo czytała, chodziła do kina, teatru, miała czas na koncerty i wystawy. Rodzina przeprowadziła się do lepszego lokum przy ul. Śniadeckich 30 (tutaj znajduje się tablica upamiętniająca Natalię Tułasiewicz), w którym dostała mały pokoik. Zwyczajnie przeżywała codzienne wzloty i rozczarowania sercowe. Walczyła o zdrowie, pisała wiersze, potem reportaże i nowele. Z pokorą przyjmowała krytykę i... brała się jeszcze bardziej do pracy „w słowie”.

Urszulanki
Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i zdaniu państwowego egzaminu nauczycielskiego na Uniwersytecie Poznańskim rozpoczęła pracę w Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Mimo kłopotów zdrowotnych żyła intensywnie; uczyła, wychowywała, grała na skrzypcach, śpiewała, lubiła żarty, wyjeżdżała na wycieczki podgórskie, wyprawy piesze i zagraniczne. Działała w Sodalicji Pań Akademiczek, wygłaszała prelekcje i wykłady. Była osobą promieniującą ciepłem...

Wojna i śmierć
Gdy przyszła wojna – nie zwolniła, przeciwnie „zapomniała” o dolegliwościach, zajęła się rodziną, sąsiadami będącymi w potrzebie i uczennicami. Na miarę możliwości starała się uprzyjemniać czas okupacji poprzez tajne nauczanie, organizowanie wieczorów i dyskusji literackich, śpiew kolęd, pieśni wielkanocnych i patriotycznych. Wątła i schorowana włączyła się do konspiracji. Po szkoleniu, w ramach Wydziału Duszpasterskiego organizacji „Zachód”, podjęła misję w Hanowerze, w obozie dla robotników na przedmieściach Heinholz (którzy produkowali elementy zbrojeniowe). Przez siedem miesięcy pracowała w fabryce i dodawała nadziei, uczyła, pomagała. 29 kwietnia 1944 r. została zdekonspirowana. Więzienie, przesłuchania, tortury... I wyrok śmierci w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. W bloku chorych chodziła od pryczy do pryczy, opowiadała przeczytane książki, recytowała swoje wiersze.

W Wielki Piątek 1945 r. obozowe uczennice wyprowadziły ją na przegląd. Nikt jej już potem nie widział...

*


Wszędzie, wśród znajomych, przyjaciół, w rodzinie i z nieznajomymi; w Poznaniu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Krakowie, Kalinie Wielkiej; we wspomnieniach i przemyśleniach nie traciła sił „na przeciętność”, lecz sięgała ponad, dalej. Pisała o tym otwarcie, czasami nazbyt szczerze, bez zbędnej kokieterii – mądrze.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}