Logo Przewdonik Katolicki

W duchu misji

Ks. Marcin Zaworski
Fot.

W dniach 19-20 lutego w domu Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku k. Warszawy odbyło się zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych, poświęcone encyklice papieża Piusa XII Fidei donum (Dar wiary), z racji 50. rocznicy jej ogłoszenia. Uczestnikami obrad, którym przewodniczył dyrektor krajowy PDM ks. prał. Jan Piotrowski, byli dyrektorzy...

W dniach 19-20 lutego w domu Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku k. Warszawy odbyło się zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych, poświęcone encyklice papieża Piusa XII „Fidei donum” („Dar wiary”), z racji 50. rocznicy jej ogłoszenia.

Uczestnikami obrad, którym przewodniczył dyrektor krajowy PDM ks. prał. Jan Piotrowski, byli dyrektorzy diecezjalni PDM (lub ich delegaci) oraz goście z innych środowisk, instytucji misyjnych Episkopatu i zgromadzeń zakonnych. Należy wiedzieć, że Papieskie Dzieła Misyjne tworzą: Papieska Unia Misyjna, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło Piotra Apostoła i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

W pierwszym dniu zebrania wysłuchano sprawozdań z sekretariatów Dzieł Misyjnych: krajowego i diecezjalnych. Przedstawione zostały również sprawy dotyczące wydawnictwa PDM Missio-Polonia. Ze sprawozdania finansowego można się było dowiedzieć o nieznacznym wzroście ofiarności na PDM: w porównaniu do 2005 r. o 3,07 proc., a więc 0,14 zł na katolika w Polsce. W diecezji włocławskiej odsetek ten wynosi 0,11 zł.

Następnie wysłuchano konferencji „Kapłan diecezjalny w służbie Kościoła powszechnego; dar wiary”, wygłoszonej przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura SVD, w oparciu o zagadnienia z encykliki „Fidei donum”. Prelegent, korzystając z misyjnych dokumentów Kościoła, ukazał odpowiedzialność kapłana za misje w jedności ze swoim biskupem. Po Mszy św. z nieszporami pod przewodnictwem bp. Mazura, uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji nt. „Być misjonarzem fideidonistą i co dalej?”. Wspólnie zastanawiano się nad statusem misjonarzy, którzy z różnych przyczyn wracają z misji do macierzystych diecezji.

Drugi dzień obrad rozpoczął się jutrznią; Słowo Boże wygłosił ks. Adam Szkóp, dyrektor PDM Warszawa-Praga. W trakcie sesji konferencję „Encyklika «Fidei donum»; jej teologiczne i praktyczne znaczenie dla Kościoła powszechnego” wygłosił ks. dr Marek Czajkowski, dyrektor PDM z Gdańska. Prelegent akcentował aspekt wiary jako najważniejszej motywacji przy podejmowaniu posługi misyjnej. Zwrócił też uwagę, że żadne prywatne interesy nie mogą utrudniać misyjnej działalności Kościoła.

Następnie sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ks. prał. Józef Trela odczytał dokument abp. Józefa Kowalczyka pt. „Zadania dyrektora diecezjalnego PDM w świetle Vademecum PDM”. (Vademecum jest w fazie przygotowań przez Radę Wyższą PDM. Uczestnicy obrad otrzymali jego tekst studyjny). Z kolei głos zabrał ks. Tomasz Atłas z Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a na zakończenie ks. Antoni Koszarz SVD dokonał prezentacji czasopisma „Chiny dzisiaj”. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem ks. Józefa Treli.

Czy rocznica ukazania się encykliki „Fidei donum” odbije się echem w Kościele powszechnym? Podczas obrad w Sulejówku nakreślono pewną ideę, w myśl której najwspanialszym uczczeniem tego ważnego wydarzenia byłoby posłanie na misje przez każdą diecezję w Polsce choćby jednego misjonarza fideidonisty.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki