Logo Przewdonik Katolicki

Bez Boga żyć można, ale...

Ks. Marcin Zaworski
Fot.

Szpitalna sala: wokół łóżka umierającego mężczyzny zgromadziła się rodzina. Pacjent, który uznawał się za człowieka niewierzącego, ostatkiem sił wypowiada słowa: Poproście mi księdza. Rodzina, szczególnie żona, protestuje: Przecież przez całe życie nie chciałeś widzieć księdza! Siostra oddziałowa chce telefonować do kapelana szpitala, jednak powstrzymuje...

Szpitalna sala: wokół łóżka umierającego mężczyzny zgromadziła się rodzina. Pacjent, który uznawał się za człowieka niewierzącego, ostatkiem sił wypowiada słowa: – Poproście mi księdza. Rodzina, szczególnie żona, protestuje: – Przecież przez całe życie nie chciałeś widzieć księdza! Siostra oddziałowa chce telefonować do kapelana szpitala, jednak powstrzymuje ją żona konającego. Ten prosi ponownie: – Zadzwońcie po księdza... Znów zdumienie z nutą irytacji. – Toż nigdy nie chciałeś! Odpowiedzią są słowa: – Bez Boga żyć można, ale umrzeć się nie da...

Z takimi lub podobnymi sytuacjami spotyka się na co dzień personel szpitali, a zwłaszcza kapelani szpitalni. Wydarzenie opisane powyżej opowiedziała Dorota Kowalik, pielęgniarka, jedna z prelegentek tegorocznych rekolekcji i warsztatów dla księży kapelanów szpitali i domów opieki społecznej w Polsce, które w listopadzie odbyły się na Jasnej Górze. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim wspólnej modlitwie i refleksji nad powołaniem. Wydawać by się mogło, że kapelan szpitala to ksiądz, który został tam posłany za karę, może przez przypadek. Prawda jest zgoła inna: kapelani to księża „z najwyższej póki”, gdyż nie może być przypadku w tak ważnej dziedzinie życia Kościoła. Wspomnijmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który określał chorych jako umiłowaną cząstkę Kościoła. Jego następca Papież Benedykt XVI, 27 maja 2006 r. w Łagiewnikach, mówił do chorych: „Naznaczeni cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego. Dzięki wam, przez wasze cierpienie, On z miłością pochyla się nad ludzkością. To wy, mówiąc w zaciszu serca: „Jezu, ufam Tobie”, uczycie nas, że nie ma innej, głębszej wiary, innej, żywszej nadziei, innej, gorętszej miłości od tej, jaką żywi człowiek, który w nieszczęściu zawierza siebie pewnym dłoniom Boga. A ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą przedłużeniem Bożych dłoni”.

Pogłębieniu refleksji o powołaniu kapelanów szpitalnych służyły rozważania o. Tomasza Kwietnia OP nt. życia z Bogiem lub bez Boga, życia, śmierci, nieśmiertelności, przejścia człowieka do Domu Ojca. Podczas sesji naukowej doc. dr hab. Jacek Imieli z Warszawy zatrzymał się nad relacją lekarz – kapelan i nad zagadnieniem humanizmu w medycynie. Z księżmi kapelanami spotkał się też nowo mianowany opiekun Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Polsce bp Stefan Regmunt, który zastąpił na tym stanowisku (od października br.) bp. Władysława Ziółka. Podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem bp. Regmunta w kaplicy Cudownego Obrazu kapelani powierzyli swoich podopiecznych i siebie opiece Matki Bożej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}