Logo Przewdonik Katolicki

Kultura - dobro wspólne narodu

ks. Artur Niemira
Fot.

28 listopada, po raz pierwszy we Włocławku, odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, ukonstytuowanej podczas obrad KEP w październiku br., kiedy Episkopat zatwierdził składy wielu swoich gremiów. Na zaproszenie nowego przewodniczącego rady, ks. bp. Wiesława Meringa, na posiedzenie przybyli członkowie...

28 listopada, po raz pierwszy we Włocławku, odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, ukonstytuowanej podczas obrad KEP w październiku br., kiedy Episkopat zatwierdził składy wielu swoich gremiów.

Na zaproszenie nowego przewodniczącego rady, ks. bp. Wiesława Meringa, na posiedzenie przybyli członkowie rady, biskupi: Stanisław Gębicki (Włocławek), Jan Kopiec (Opole) i Jan Tyrawa (Bydgoszcz), oraz grono konsultorów z całej Polski, reprezentujących środowiska związane z ochroną zabytków i sztuką sakralną.

Jak powiedział ks. bp Mering, spotkaniu przyświecały trzy cele: zapoznanie się z historią działania rady, co zreferował ks. bp Kopiec; ustalenie programu najpilniejszych zadań, które rada ma podjąć, o czym podczas spotkania mówił ks. bp Tyrawa; wzajemne poznanie się zespołu, ustalenie pragmatyki działań i terminarza spotkań.

Wśród priorytetów rady biskup przewodniczący wymienił reagowanie na bieżące tendencje we współczesnej kulturze i sztuce, które nierzadko wkraczają w sferę sacrum, oraz rozwijanie harmonijnej, owocnej współpracy ze służbami konserwatorskimi różnych szczebli, bowiem zadaniem rady jest ochrona dziedzictwa kulturowego, w Polsce w większości związanego z tym, co sakralne.

Ukazując historię działania rady, bp Kopiec wyjaśnił, że owo gremium, pracujące z mandatu KEP, jest odpowiednikiem struktury działającej na szczeblu watykańskim, tj. Papieskiej Rady ds. Kultury. Zadaniem rady jest służenie pomocą, ekspertyzami, opiniami dotyczącymi spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i przedstawianie ich na forum KEP. Rada zajmowała się konkretnymi problemami, np. w 1998 r. zapoznała się ze stanem Obrazu Jasnogórskiego i zorganizowała seminarium nt. ochrony wizerunku Pani Jasnogórskiej, a w ramach przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 podjęła inicjatywy związane z promocją dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Polski, choćby w wymiarze udziału w wystawie zorganizowanej przez Muzea Watykańskie.

Z historii wynikają zadania na przyszłość. Ksiądz bp Tyrawa zaliczył do nich: dialog z kulturą jako wysiłek ewangelizacyjny współczesnego świata, kursy dla księży archiwistów, pracowników kurii biskupich, starania o odzyskanie dzieł wywiezionych z Polski, np. do Niemiec czy na tereny byłego ZSRR.

Konsultorka rady, s. Natanaela Błażejczyk CSSF (także konsultantka ds. ochrony zabytków przy KEP), za jedno z pilnych zadań rady uznaje uwrażliwianie duchownych i świeckich na dbałość o dzieła sztuki, przedmioty kultu i stroje liturgiczne, które niejednokrotnie ulegają zniszczeniu w kościołach, a mają wysoką wartość artystyczną, są pomnikami naszej historii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki