Logo Przewdonik Katolicki

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

PK
Fot.

Cel Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizacja posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jej działania jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości...

Cel
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizacja posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jej działania jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Hasło
Hasłem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II są słowa z dziewiątego rozdziału Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: ,,Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” (Mdr 9, 1), będące fragmentem wersetu rozpoczynającego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który został obdarzony władzą nad światem, i prosi o mądrość, „która tron dzieli” z Bogiem. Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej oraz samego Boga działającego i tego, co jest Mu przyjemne.

Co dotychczas
Podczas dwóch ogólnopolskich zjazdów moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II zostały wypracowane wspólne inicjatywy duszpasterskie promujące apostolat biblijny. Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego odbyła się 14 października w katedrze we Wrocławiu pod przewodnictwem abp. Mariana Gołębiewskiego, przewodniczącego Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Powstała także strona internetowa Dzieła Biblijnego: (www.biblista.pl), gdzie znaleźć można różnorakie materiały służące pogłębieniu znajomości Pisma Świętego. Na stronie tej umieszczone są także informacje i materiały dotyczące duszpasterstwa biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej (www.gniezno.biblista.pl)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki