Logo Przewdonik Katolicki

W opiece Bydgoskiej Pani

PK
Fot.

Przed głównym odpustem diecezjalnym Trwają duchowe przygotowania do podniosłej celebracji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, uroczystości Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej katedrze. Przed obrazem Pani z Różą modlić się będą kolejno grupy i stowarzyszenia, środowiska, żołnierze. 8 września wszystkich nas połączy główny diecezjalny odpust. Przeżywając...

Przed głównym odpustem diecezjalnym

Trwają duchowe przygotowania do podniosłej celebracji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, uroczystości Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej katedrze. Przed obrazem Pani z Różą modlić się będą kolejno grupy i stowarzyszenia, środowiska, żołnierze. 8 września wszystkich nas połączy główny diecezjalny odpust.

Przeżywając rok wspomnienia wielkiego millennium chrześcijaństwa w Polsce, powracamy myślą do wydarzeń tamtego okresu, zwłaszcza tych zapisujących się w dzieje regionu. W 1966 roku Stefan Kardynał Wyszyński przybył do Bydgoszczy, aby koronować czczony tu od wieków wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości. Prymas Tysiąclecia oddał ziemię bydgoską maryjnej opiece. W czas odpustowych przygotowań przypominamy niezwykły dokument – modlitwę, najwymowniejsze świadectwo kultu Bydgoskiej Madonny.

Akt Oddania Ziemi Bydgoskiej
w Macierzystą Opiekę
Bogarodzicy Dziewicy Bogiem Sławionej Maryi
na Drugie Wiary Tysiąclecie


Boże, który w miłości swej świat uszczęśliwić pragniesz, my, Pasterz Archidiecezji, z Duchowieństwem i Wiernym Ludem, składamy Tobie korne dzięki za wszystko, czym nas od zarania dziejów uszczęśliwiasz.

Wśród niezliczonych dowodów Boskiej nad nami Opatrzności, jakie Narodowi naszemu okazałaś w ciągu minionego Tysiąclecia, porusza nas szczególnie zadanie Dziewicy Wspomożycielki Maryi w życiu naszym. Wszczepieni bowiem przez chrzest święty w Chrystusa, w Jego Kościół, szczególnej doznawaliśmy Opieki Tej, którą nazywamy i czcimy jako Matkę Kościoła, Bezcenny Dar, jaki z Krzyża dał nam Jezus Syn Twój, mianowicie najtroskliwsza i miłująca Matka – od wieków sprawuje opiekę nad nami i do zbawienia nas wiedzie.

Dziś, w uroczystym dniu koronacji Obrazu Matki Bożej w Bydgoszczy, składamy Ci dzięki, Dobry nasz Boże, za Twe poprzez Maryję działanie, za łaski udzielane w naszych sanktuariach maryjnych, że wymienimy Markowice, Górkę Klasztorną, Żegocin, Pieranie, Dąbrówkę, Tursko, dziś zaś szczególnie za te łaski, które tu, w Bydgoszczy, za przyczyną czułej naszej Pośredniczki, Matki Bożej z Różą, hojnie rozlewałaś.

Matko Boża, którą lud zwie Panią na Bydgoszczy! W obecnym Roku Godów Narodu mija 500 lat od ufundowania Twego Ołtarza i Obrazu w Bydgoskiej Farze jako votum za dobro Pokoju Toruńskiego. Już pięć wieków upływa, odkąd postanowiono codziennie śpiewać od świtu we Farze, głosić Twą chwałę. Cześć Twoja od dawien dawna krzewi się wśród ludu tej Ziemi. Zawsze z nim byłaś, czy wtedy, kiedy chodziło o patriotyczny zryw albo gdy Naród dźwigał krzyż cierpienia, czy też gdy święcił chwile wesela. Ilekroć Ziemia Bydgoska dźwigała się z ruin i zgliszcz, kiedy wracała do życia nowego – Ty, Matko, wlewałaś w okaleczałe serca balsam miłości, dobroci i przebaczenia. Matczyny Twój wpływ po jakże bolesnych przejściach ostatniej wojny ożywiał na nowo Chrystusowego w nas ducha. Teraz wprowadzasz nas w Wiary Nowe Tysiąclecie, ukazując przecudny kwiat: różę ofiarnej miłości.

Diadem, jaki dziś na Twe skronie włożyliśmy w synowskim hołdzie, niech świadczy, że wdzięczność czujemy ku Tobie za Twój przemożny wpływ, za naukę cnót, a zwłaszcza miłości: niech też stanowi rękojmię, że miłość, jaką nam życiem swym pokazałaś, chcemy uczynić treścią życia naszego.

W pamiętnym roku Wierności Maryi dokonaliśmy aktu oddania siebie w Twą Macierzyńską Niewolę Miłości: na Lechowym Wzgórzu aktu oddania Archidiecezji, na Jasnej Górze – Ojczyzny naszej, w zaciszu swych domów oddajemy Tobie rodziny swoje. Teraz przed Twym koronowanym Obrazem w Bydgoszczy akt ten ponawiamy i przez Niepokalane Twoje Dłonie oddajemy się Bogu naszemu na służbę w Tysiącleciu Nowym. Prawem miłości przepoić chcemy osobiste swe życie, prawo to krzewić w rodzinach oraz szanować we wszystkich społecznych poczynaniach.

Matko Jezusowa, Dziewico Wspomożycielko, Pani Jasnogórska i Pani na Bydgoszczy, Nauczycielko Pięknej Miłości! Znasz dzieci swoje i wielką słabość naszą. Otocz troskliwą opieką oddany Ci lud, by wszystkie nasze święte pragnienia i prawe zamiary, jakie w przeżywanych przez nas doniosłych chwilach się rodzą z pomocą Bożej łaski, a za Twoją przemożną przyczyną zamienione zostały przez nas w czyny cnotliwe – AMEN.

Bydgoszcz, 29 maja 1966 roku

Zaproszenie wiernych do bydgoskiej katedry na dzień 8 września, święto Narodzenia NMP, uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki diecezji bydgoskiej.

Porządek Eucharystii i nabożeństw:

godz. 10 – Msza św. chorych
godz. 11 – modlitwa różańcowa
godz. 12 – Msza św. pielgrzymów
godz. 16.30 – błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci
godz. 18 – główna, uroczysta Eucharystia odpustowa, celebrowana przez pasterza diecezji, JE Biskupa Jana Tyrawę, kapłanów diecezji bydgoskiej, Ordynariatu Polowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki