Logo Przewdonik Katolicki

Reguły udzielania odpustów

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Samo udzielanie odpustów dokonuje się według określonych zasad. Można wymienić dwa zasadnicze sposoby udzielania odpustów. Pierwszy to ogólna formuła, a drugi dotyczy szczegółowych nadań odpustowych. Ogólne formuły udzielania odpustów są zazwyczaj ściśle związane z codziennym życiem chrześcijanina. Osoby kompetentne, zajmujące określone miejsce w hierarchii Kościoła, jedynie...

Samo udzielanie odpustów dokonuje się według określonych zasad. Można wymienić dwa zasadnicze sposoby udzielania odpustów. Pierwszy to ogólna formuła, a drugi dotyczy szczegółowych nadań odpustowych.
Ogólne formuły udzielania odpustów są zazwyczaj ściśle związane z codziennym życiem chrześcijanina. Osoby kompetentne, zajmujące określone miejsce w hierarchii Kościoła, jedynie autorytetem Kościoła stwierdzają, że dany czyn w określonych okolicznościach wiąże się ze skutkiem, który określamy mianem odpustu. Papież czy biskup nie dają od siebie niczego, co do tej pory nie istniało, ale jedynie stwierdzają i uwierzytelniają istnienie w Kościele tej rzeczywistości, jaką jest odpust. Znaczy to, że nie każdy rodzaj pracy nad sobą łączy się z dobrem duchowym, które możemy nazwać odpustem, co oczywiście wcale nie wyklucza takiej możliwości. Niemniej jednak to sam Kościół decyduje, jakie elementy pokuty wiążą się z odpustem, a oficjalnie stwierdzają to stojący na jego czele uprawnieni pasterze. W tym kontekście stają się zrozumiałe słowa Pawła VI: "W odpuście Kościół korzystając ze swej władzy (...) wiernym odpowiednio przygotowanym w sposób autorytatywny otwiera skarbiec zadośćuczynienia Chrystusa w świętych dla odpuszczenia kary doczesnej".
Odpustem zostały obdarzone te czynności, które wykonywane są w ściśle określony sposób, oraz z niebudzącym zastrzeżeń wewnętrznym nastawieniem. W ogólnych formułach udzielania odpustów zależy przede wszystkim na tym, by działalność człowieka wypływała i była przepojona duchem chrześcijańskim, co w konsekwencji ma prowadzić do coraz większego wzrostu w Bożej miłości. Miarę miłości, czyli miarę bezinteresownego daru z siebie, można uznać za ostateczną miarę odpustu, co podkreśla wyraźnie sam Ojciec Święty Paweł VI, stwierdzając, iż odpusty tym pewniej sprawiają uświęcenie i oczyszczenie, im ściślej łączy się ktoś przez miłość z Chrystusem Głową i Ciałem Kościoła.
Ogólne i szczegółowe nadania odpustowe będą przedmiotem naszych rozważań w kolejnych artykułach zamieszczanych na łamach "Przewodnika Katolickiego".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki