Logo Przewdonik Katolicki

Jubileusz

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Blisko stu członków Towarzystwa Świętego Wojciecha Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej przybyło w sobotę (3 września br.) do Gniezna, by dorocznym zwyczajem modlić się u grobu swego patrona. Tym razem zjazd miał charakter szczególny, połączony był bowiem z obchodami 15. rocznicy istnienia bractwa. Jak ziarno... Jubileuszowe uroczystości rozpoczęło spotkanie w...

Blisko stu członków Towarzystwa Świętego Wojciecha Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej przybyło w sobotę (3 września br.) do Gniezna, by dorocznym zwyczajem modlić się u grobu swego patrona. Tym razem zjazd miał charakter szczególny, połączony był bowiem z obchodami 15. rocznicy istnienia bractwa.

Jak ziarno...


Jubileuszowe uroczystości rozpoczęło spotkanie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, podczas którego bracia wysłuchali krótkiego referatu Sebastiana Mazurkiewicza z Wrześni nt. historii Towarzystwa Świętego Wojciecha oraz wykładu ks. dr. Tomasza Głuszaka, asystenta kościelnego stowarzyszenia nt. apostolstwa świeckich w dobie nowej ewangelizacji. W południe, ubrani w charakterystyczne, granatowe płaszcze uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w gnieźnieńskiej katedrze pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. - Święty Wojciech był wśród tych, którzy odważnie kroczyli za Chrystusem - mówił w homilii hierarcha. - Był jak ziarno, które wpadłszy w ziemię obumiera i wydaje plon obfity. My również jesteśmy do tego powołani. Mamy podjąć i kontynuować to wielkie dzieło, jakim jest ewangelizowanie świata. Misję tę - jak dodał - winniśmy jednak zacząć od siebie. - Każdy z nas musi najpierw uważnie wsłuchać się w Ewangelię - podkreślił. - Każdy z nas musi wziąć dosłownie słowa Chrystusa: ,,nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" i żyć według nich. Wówczas dokona się w nas wewnętrzna przemiana, która pozwoli nam nieść Dobrą Nowinę innym ludziom. Biskup Bogdan Wojtuś zwrócił także uwagę na coraz powszechniejsze próby usuwania Boga z życia publicznego. To wielkie zagrożenie dla współczesnego świata. Zagrożenie, któremu musimy się przeciwstawić, troszcząc się o to, by Bóg był obecny w naszych rodzinach, szkołach, miejscach pracy i środowiskach, w których żyjemy.

Z myślą o przyszłości


Sobotnie uroczystości były okazją nie tyko do świętowania, ale także do dokonania małych podsumowań oraz do podziękowania wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają działalność Towarzystwa Świętego Wojciecha. Jak powiedział ks. Tomasz Głuszak, piętnaście lat działania to najlepszy dowód na to, iż idea reaktywowania bractwa była słuszna i że na trwałe zakorzeniło się ono w archidiecezji gnieźnieńskiej, a po podziale administracyjnym, również w diecezji bydgoskiej. Obecnie organizacja skupia ponad 300 członków zrzeszonych w kołach parafialnych działających na terenie pięciu regionów: gnieźnieńskiego, bydgoskiego, kujawskiego, krajeńskiego i pałuckiego. Obecnie opracowywany jest nowy statut, który zostanie przyjęty najprawdopodobniej w grudniu tego roku. Prezes Towarzystwa Tadeusz Bieniek ma nadzieję, iż w najbliższym czasie powstaną także nowe koła, a szeregi rycerzy św. Wojciecha zasilą nowi członkowie. - Nie zamierzamy spocząć na laurach - dodaje. - Chcemy, by Towarzystwo Świętego Wojciecha było obecne w jak największej liczbie parafii i z jeszcze większym zapałem krzewiło kult swojego patrona. Oczywiście nie zaniedbamy pozostałych celów naszej działalności, przede wszystkim formacji duchowej, która zawsze była naszym priorytetem.

Podziękowania


Warto przypomnieć, iż Towarzystwo Świętego Wojciecha erygował w roku 1990 Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. W ciągu 15 lat istnienia, jego członkowie podjęli szereg inicjatyw mających rozsławić imię patrona. Wydali m.in.: ,,Modlitewnik do św. Wojciecha", rokrocznie uczestniczyli w gnieźnieńskich uroczystościach patronalnych ku czci biskupa męczennika, a także angażowali się w organizację obchodów tysięcznej rocznicy jego śmierci. W ciągu tych lat opiekę duchową nad braćmi sprawowali wspominani dziś z wdzięcznością: ks. kan. Tadeusz Hanelt oraz bp Wojciech Polak, który w liście skierowanym na ręce obecnego asystenta napisał: ,,Pragnę przy okazji tak wspaniałej rocznicy jeszcze raz wypowiedzieć słowa wdzięczności za te lata wspólnej drogi, które jako drugi asystent Towarzystwa Świętego Wojciecha dane mi było razem z Wami przebyć. Dziękuję więc za Waszą gotowość do współpracy, serdeczność i życzliwość, z którą ze strony Braci się spotykałem i nadal się spotykam. Dziękuję za wspólną modlitwę, zwłaszcza tę podczas rekolekcji i dorocznych zjazdów, świadectwo Waszej wiary, przywiązania do Kościoła, a także czci wobec św. Wojciecha. Patrona naszego Towarzystwa".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki