Logo Przewdonik Katolicki

Ius Canonicum - Jak zyskać odpust (16)

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Modlitwy za dobroczyńców Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w celu osiągnięcia ponadnaturalnego daru łaski, pobożnie odmówi prawnie przyjętą modlitwę za dobroczyńców, np. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen. Modlitwy za duszpasterzy Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w intencji Ojca...

Modlitwy za dobroczyńców
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w celu osiągnięcia ponadnaturalnego daru łaski, pobożnie odmówi prawnie przyjętą modlitwę za dobroczyńców, np.
Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.

Modlitwy za duszpasterzy
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w intencji Ojca Świętego, w duchu synowskiego oddania, pobożnie odmówi prawnie zatwierdzoną modlitwę, np.
K. Módlmy się za naszego papieża N.
W. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.
Podobny odpust zostaje udzielony wiernemu, który za biskupa eparchii lub diecezji, na początku posługi duszpasterskiej lub w rocznicę, pobożnie odmówi modlitwę zaczerpniętą z Mszału.

Msza św. prymicyjna i jubileusze święceń kapłańskich
1. Odpustu zupełnego udziela się:
- kapłanowi, który ustalonego dnia, w obecności ludu odprawia Mszę św. prymicyjną;
- wiernym, którzy pobożnie uczestniczą w tej Mszy św.
2. Odpustu zupełnego udziela się także:
- obchodzącym 25., 50., 60. i 70. rocznicę swoich święceń kapłańskich, którzy wobec Boga odnowią postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania;
- biskupom, którzy w 25., 40. i 50. rocznicę swoich święceń biskupich wobec Boga odnowią postanowienie wiernego wypełniania wyznaczonych sobie obowiązków;
- wiernym, którzy pobożnie uczestniczą w celebracji Mszy św. jubileuszowej.

Wyznanie wiary i akty cnót teologalnych
1. Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który podczas celebracji Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swojego chrztu odnowi przyrzeczenia chrzcielne według formuł prawnie zatwierdzonych.
2. Odpustu cząstkowego natomiast udziela się wiernemu, który:
- odnowi przyrzeczenia chrzcielne, posługując się jakąś formułą;
- pobożnie przeżegna się, wypowiadając przy tym słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen;
- pobożnie odmówi Skład apostolski lub nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary;
- według zaaprobowanej formuły odmówi akty wiary, nadziei i miłości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki