Logo Przewdonik Katolicki

Dostojny jubileusz

Adam Suwart
Fot.

- Przywilej głoszenia prawdy to wielka odpowiedzialność - podkreślali biskupi przybyli na uroczystości jubileuszu 110-lecia "Przewodnika Katolickiego". W środę 2 marca w poznańskim Pałacu Działyńskich zgromadziło się duchowieństwo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, znani dziennikarze i publicyści, ludzie świata kultury i nauki oraz czytelnicy "Przewodnika". Zanim...

- Przywilej głoszenia prawdy to wielka odpowiedzialność - podkreślali biskupi przybyli na uroczystości jubileuszu 110-lecia "Przewodnika Katolickiego". W środę 2 marca w poznańskim Pałacu Działyńskich zgromadziło się duchowieństwo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, znani dziennikarze i publicyści, ludzie świata kultury i nauki oraz czytelnicy "Przewodnika".Zanim rozpoczęły się przedpołudniowe uroczystości w Pałacu Działyńskich, pracownicy redakcji "Przewodnika Katolickiego" uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego w prywatnej kaplicy Pałacu Arcybiskupiego. Następnie członkowie redakcji zeszli do krypty arcybiskupów w katedrze poznańskiej, gdzie złożyli wiązanki kwiatów przy sarkofagu arcybiskupa Floriana Stablewskiego i w miejscu pochówku księdza redaktora Józefa Kłosa.
Przed południem do Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku przybyli liczni goście, a wśród nich przedstawiciele władz kościelnych: metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, biskup kaliski Stanisław Napierała, biskup bydgoski Jan Tyrawa, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak oraz biskupi pomocniczy archidiecezji poznańskiej: Zdzisław Fortuniak, Marek Jędraszewski, Grzegorz Balcerek . Obok pasterzy Kościoła zasiedli reprezentanci władz państwowych i lokalnych.
Pierwszą część spotkania wypełniły referaty naukowe, omawiające drogę rozwoju i historyczny dorobek "Przewodnika". Wybitny poznański historyk profesor Lech Trzeciakowski nakreślił rozwój czasopiśmiennictwa katolickiego na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Ukoronowaniem długoletnich tradycji w podtrzymywaniu tradycji niepodległościowych i patriotycznych stało się powołanie w 1895 r. "Przewodnika Katolickiego" przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Floriana Stablewskiego. Redaktorem tygodnika został wkrótce ksiądz Józef Kłos, którego praca przyczyniła się do trwałych sukcesów czasopisma. Trudności ks. red. Kłosa i represje ze strony władz pruskich omówił też w błyskotliwym referacie dr Przemysław Matusik.
"Przewodnik" zgodnie z zamysłem abp. Stablewskiego miał budzić i podtrzymywać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, krzewić patriotyzm i kulturę narodową w trudnych czasach, ale też bawić, nieść poradę i pociechę. Świadectwem tego były publikowane "Gawędy Janka Obleciświata" - pełne niekiedy ironicznego humoru komentarze postaw ludzkich i aktualnych zdarzeń społecznych. Kilka z takich gawęd po mistrzowsku zaprezentował podczas uroczystości poznański aktor Zbigniew Grochal. Mimo upływu 110 lat od założenia czasopisma wszystkie podstawowe zadania wyznaczone niegdyś przez abp. Stablewskiego są nadal realizowane.
W dalszej części jubileuszowego spotkania na ręce redaktora naczelnego "Przewodnika Katolickiego" księdza Waldemara Hanasa skierowano liczne listy gratulacyjne i przekazano jubileuszowe upominki. Wśród składających życzenia byli m.in.: arcybiskup Stanisław Gądecki i księża biskupi, wojewoda wielkopolski Andrzej Nowakowski, marszałek województwa Stefan Mikołajczak, zastępca prezydenta miasta Poznania Tomasz Kayser. Oficjalną część uroczystości zakończył koncert muzyki Astora Piazzolli. Wśród gości można było też spotkać wielu znanych ludzi kultury i świata mediów, m.in.: Krystynę Feldman, Jana Pospieszalskiego, Piotra Semkę i Jerzego Marka Nowakowskiego. W holu głównym Pałacu Działyńskich na wszystkich przyjaciół i czytelników "Przewodnika" czekał jubileuszowy tort.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki