Logo Przewdonik Katolicki

Zakonnik i socjolog

Grażyna Koczorowska
Fot.

Od 1 lipca br. gwardianem klasztoru Ojców Franciszkanów w Gnieźnie, a jednocześnie proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (przy której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna) jest ojciec Hubert Fabian Lipiński. Nowy proboszcz parafii Franciszkanów pochodzi z Obrytek na Mazowszu. Do Gniezna przyjechał z Olsztyna, gdzie pracował przez ostatnie...

Od 1 lipca br. gwardianem klasztoru Ojców Franciszkanów w Gnieźnie, a jednocześnie proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (przy której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna) jest ojciec Hubert Fabian Lipiński. Nowy proboszcz parafii Franciszkanów pochodzi z Obrytek na Mazowszu. Do Gniezna przyjechał z Olsztyna, gdzie pracował przez ostatnie dziesięć miesięcy.
W swojej pamięci skrzętnie zachowuję obraz, który wisiał w rodzinnym domu. Przedstawiał on św. Franciszka z Asyżu, który stoi na kuli ziemskiej, a swoimi ramionami obejmuje Chrystusa ukrzyżowanego - wspomina ojciec Hubert. - Jako mały chłopiec często stawałem przed tym obrazem i przypatrywałem się Chrystusowi i człowiekowi z charakterystyczną brodą, w długiej szacie, przepasanej białym sznurem. Od rodziców dowiedziałem się, że jest to święty Franciszek, który ogołocił się ze wszystkiego i wędrował śladami Chrystusa. Decydujące znaczenie w wyborze drogi życiowej Fabiana Lipińskiego miała lektura książek: ,,Dwie korony" i ,,Skąpiec Boży" o ojcu Maksymilianie Marii Kolbem. Zaimponował mu entuzjazm apostolski i misyjny tego franciszkanina, a także heroizm i bezgraniczna miłość do Maryi Niepokalanej. To wtedy napisał do franciszkanów o przyjęcie do niższego seminarium duchownego. Fabian Lipiński odbył dwuletni cykl studiów filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, a następnie czteroletnie studia teologiczne we franciszkańskim seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1960. Podczas studiów na Wydziale Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przygotował pracę z zakresu socjologii rodziny, która ukazywała panoramę przemian zachodzących w życiu tradycyjnej rodziny w okresie od II wojny światowej aż do 1970 roku. Była to pierwsza tego typu praca, dlatego po opublikowaniu jej w ,,Ateneum Kapłańskim" zainteresowali się nią zagraniczni naukowcy, m.in. Amerykanie.
Zawsze z młodzieżą
Na pierwszą swoją placówkę został ojciec Hubert posłany do Poznania. Był tam kapelanem dużego szpitala. ,,Obsługiwał" osiemset łóżek w szpitalu przy ul. Szkolnej. W kolejnej parafii franciszkańskiej, w Kołobrzegu został oddelegowany do pracy z młodzieżą. - Zasadniczo zawsze pracowałem z młodzieżą szkół średnich i akademicką - konstatuje nowy gnieźnieński proboszcz. W Kołobrzegu był wielokrotnie ,,szarpany" przez Służbę Bezpieczeństwa. Nękano go, by sporządził listę młodzieży korzystającej z katechez oraz domagano się stałej współpracy z SB. Kolejnym miejscem posługi była Gdynia, gdzie znów ojciec Hubert pracował z młodzieżą. Z Gdyni ojciec Hubert trafił do Niepokalanowa. W roku 1971 został tam proboszczem, ale po dwóch latach wysłano go na studia do Brukseli i Paryża. Po powrocie ze studiów 1978-83 ojciec Hubert był duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Gdy w Stoczni Gdańskiej zaczęły się strajki, był cały czas przy swoich studentach. Odprawiał dla młodzieży Msze Święte. W roku 1983 ojciec Hubert został przełożonym klasztoru i proboszczem parafii w Elblągu, a także dziekanem drugiego dekanatu, który utworzono w tym mieście. Tam rozwinął duszpasterstwo ludzi pracy, odprawiał comiesięczne Msze św. w intencji Ojczyzny, co oczywiście nie podobało się ówczesnej władzy. Ojciec Hubert był inicjatorem powołania nowej prowincji franciszkańskiej w Polsce. Właśnie dlatego w roku 1986 wybrano go wiceprowincjałem i skierowano na pełnienie funkcji gwardiana i proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdyni. Trzy lata później kapituła generalna w Asyżu wytypowała ojca Huberta na asystenta generalnego zakonu franciszkanów, odpowiedzialnego za wschodni region Europy. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, w sumie dwanaście lat.
Przed Panią Gniezna
W roku 2001 ojciec Hubert zamieszkał w Olsztynie. - W czerwcu 2004 r. udało nam się zakończyć budowę kaplicy przy kościele, a w kwietniu kapituła w Gdańsku powołała mnie na gwardiana klasztoru, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna. Nowy proboszcz ma już bardzo konkretne plany związane z pracami renowacyjnymi, które od lat trwają w kościele OO. Franciszkanów w Gnieźnie. Chciałby zmienić przestarzałe ogrzewanie. Jest to jednak ogromne przedsięwzięcie finansowe, któremu sama parafia nie będzie w stanie podołać. Ojciec Hubert ufa jednak, że z pomocą życzliwych ludzi, zwłaszcza tych, którzy przychodzą, by prosić Panią Gniezna o łaski, i którzy tutaj korzystają z posługi konfesjonału, będzie to jednak możliwe.
Tekst i zdjęcie:

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki