Logo Przewdonik Katolicki

Męczennik z Mauthausen

Ks. Jerzy Łapiński misjonarz Świętej Rodziny
Fot.

W kwietniu 2004 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyło się sympozjum misyjne, zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Hasłem były słowa: "Misyjny orszak męczenników przynagla nas...". Pomysłodawcą był ksiądz Stanisław Banasiński MSF, oficjał ds. misji zagranicznych. Była to wspaniała...

W kwietniu 2004 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyło się sympozjum misyjne, zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Hasłem były słowa: "Misyjny orszak męczenników przynagla nas...". Pomysłodawcą był ksiądz Stanisław Banasiński MSF, oficjał ds. misji zagranicznych. Była to wspaniała okazja do głębszej refleksji nad istotą męczeństwa w Kościele, jak i sylwetką księdza Edmunda Kałasa MSF 1899-1943.


W roku 1926, jako 27-letni mężczyzna poprosił o przyjęcie do nowicjatu Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. Pierwszą profesję zakonną złożył w dniu ósmego września 1927 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył pomyślnie i trzynastego czerwca 1932 roku w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Kardynała Augusta Hlonda w katedrze poznańskiej. Jako kapłan pracował na różnych placówkach w kraju. Był profesorem i prefektem w kolegium wieluńskim. Prowadził wykłady z języka łacińskiego. W kościele przy klasztorze w Wieluniu wykazał się jako gorliwy duszpasterz, przesiadując wiele godzin w konfesjonale, wygłaszając wiele kazań i szerząc nabożeństwo do Matki Najświętszej Pocieszycielki strapionych. W roku 1935 przełożeni powierzyli ks. Kałasowi posługę mistrza nowicjatu w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. W roku 1938 wyjechał do Francji, gdzie podjął pracę duszpasterską w ramach Polskiej Misji Katolickiej wśród rodaków. We Francji zastała go okupacja hitlerowska. W roku 1940 ks. Kałas został kapelanem obozu byłych kombatantów w Livron par Caylus. Jako duszpasterz pracował w schronisku w Alvignac, potem w Montlucon, aż wreszcie podjął pracę duszpasterską w jednym z największych ośrodków polskich w środkowej Francji, w Rossieres.

Ofiara doskonała


Gestapo aresztowało księdza Kałasa jako kuriera organizacji "Visigoths-Lorraine" za kolportowanie broszury prymasa Hlonda - Le Defi, demaskującej zbrodnie hitlerowskie w Polsce. Udzielał też sakramentów świętych konającym więźniom, co było zabronione w obozie. Najpierw został osadzony w więzieniu Bourges i Compiegne, a później wywieziony do obozu w Mauthausen. Przybył tam z grupą 987 francuskich więźniów politycznych w dniu 22 kwietnia 1943 roku. Jako francuski więzień polityczny otrzymał numer 28 187.
W czasie okupacji we Francji, a szczególnie w obozie w Mauthausen myślał o śmierci, do której starał się być dobrze przygotowany. Pracując wśród Polaków ewakuowanych ze strefy okupacyjnej, napisał w liście 24 marca 1941 roku do Ojca Generała do Grave w Holandii: "Jestem wdzięczny Panu Bogu za wszystko. Ukochany Bóg jest tak dobry i zawsze łaskawy! (...). Tylko Pan Bóg wie, co nas tutaj jeszcze czeka, zawsze wierzymy jednak w Boską sprawiedliwość (...). Do zobaczenia z Bożą pomocą".
Ksiądz Edmund Kałas MSF został zamordowany w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, posłuszeństwa, wierności Kościołowi i Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Był gorliwym kapłanem do ostatnich chwil życia, zawsze gotowym do niesienia pomocy innym, w obozie śmierci z narażeniem życia pomagał współwięźniom. Ideałom zakonnym pozostał wierny do końca swojego życia.

Za cenę życia


Przeżył zaledwie 44 lata. Już w dzieciństwie starał się budować zasady swojego życia na Ewangelii i na nauce Kościoła. Realizował swoje powołanie zakonne-misjonarskie na fundamencie wiary i miłości do Boga i Jego Matki Maryi. W godzinie najtrudniejszych doświadczeń wyróżniał się szczególnie wyostrzoną świadomością swej drogi powołania i swego przeznaczenia. Dlatego pozostał wierny do końca, także za cenę życia. Jakby sam dążył do męczeństwa.
Nasze starania o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Edmunda Kałasa w drugiej grupie Męczenników II wojny światowej zostały oficjalnie zainicjowane siedemnastego września 2003 roku w Warszawie przez J.E. Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę z Pelplina, który kieruje całym przedsięwzięciem.
Ksiądz biskup Jan Szlaga, który przewodniczył Eucharystii, na zakończenie sympozjum w homilii powiedział: - Chcemy, żeby dzięki naszej pracy, zwieńczonej wyniesieniem naszych bohaterów do chwały ołtarzy, stała się dziejowa sprawiedliwość i zwyciężyła Boża Mądrość w tych, których świat odrzucił, sponiewierał, wdeptał w ziemię.
Ta myśl, jako motto, ma przyświecać wszelkim staraniom i modlitwie całego Kościoła o beatyfikację Męczenników.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki