Logo Przewdonik Katolicki

Jak zaplanować budowę?

Robert Ritter
Fot.

Stare przysłowie mówi: skąpy dwa razy traci. Pozorne oszczędności nie przynoszą zysku i często doprowadzają do nieodwracalnych strat. Dlatego przed wmurowaniem kamienia węgielnego warto zapoznać się ze szczegółami budowy, a zainwestowane w ten sposób czas i pieniądze zwrócą nam się na pewno. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, po dwóch tygodniach od jego uprawomocnienia,...

Stare przysłowie mówi: skąpy dwa razy traci. Pozorne oszczędności nie przynoszą zysku i często doprowadzają do nieodwracalnych strat. Dlatego przed wmurowaniem kamienia węgielnego warto zapoznać się ze szczegółami budowy, a zainwestowane w ten sposób czas i pieniądze zwrócą nam się na pewno.Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, po dwóch tygodniach od jego uprawomocnienia, kolejnym krokiem będzie zawiadomienie administracji budowlanej o rozpoczęciu budowy. Zawiadomienie składamy w administracji budowlanej, która wydała pozwolenie na budowę, na siedem dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac. Do zawiadomienia załączamy oświadczenie kierownika o przejęciu obowiązków i kupujemy Dziennik budowy. Rozpoczęcie budowy bez tych formalności lub przed podanymi terminami skutkuje takimi samymi karami, jak rozpoczęcie budowy bez pozwolenia na budowę.

Co jeszcze???


Przed przystąpieniem do wyboru firmy bądź wykonawców poszczególnych robót zalecam inwestorom skalkulowanie kosztów budowy, tj. wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys to kalkulacja poszczególnych robót budowlanych. Pozwoli nam rozłożyć środki finansowe tak, aby nasza budowa nie stanęła w miejscu. Jednocześnie przy wyborze wykonawców poszczególnych prac będziemy mogli realnie ocenić, czy nas przysłowiowo nie naciągają.

Wybór kierownika


Kierownikiem naszej budowy może zostać każdy, kto posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz wykaże się przynależnością do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Wyboru kierownika można dokonać na dwa sposoby:
Sposób pierwszy to budowa systemem gospodarczym.
Zatrudniamy kierownika budowy, który będzie nadzorował poprawność prowadzonych prac budowlanych wykonywanych przez firmy budowlane lub nas samych. Sposób ten jest niewątpliwie tańszy, wymagający angażowania mniejszych środków finansowych, jednak skazuje nas na ciągłe kształcenie się w dziedzinie, która tak naprawdę nie jest naszym zawodem.
Sposób drugi to budowa prowadzona przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną
Do wybudowania domu wynajmujemy firmę budowlaną wraz z kierownikiem budowy. W tym wypadku radzę przyszłym inwestorom wynająć dodatkowo inspektora nadzoru.

Obowiązki inwestora,
kierownika, inspektora


Jeśli zatrudniliśmy kierownika budowy i dokonaliśmy formalności, o których wspomniałem powyżej, to właściwie już wykonaliśmy swoje obowiązki. A co należy do obowiązków pozostałych uczestników procesu budowlanego (kierownika, inspektora)?
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie (umieszczenie tablicy informacyjnej) oraz dbanie o to, aby budowa odbywała się zgodnie z zatwierdzonym projektem i sztuką budowlaną. Do jego podstawowych obowiązków należy prowadzenie dziennika budowy, który jest dokumentem przebiegu prac na budowie.
Zatrudnianie inspektora nadzoru nie jest obowiązkowe przy tak małych obiektach. Jeżeli podjęliśmy tę decyzję, to mamy dodatkowy problem "z głowy". Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dbanie o nasz interes. O to, aby wykonawcy oddali zbrojenie tak, jak jest w projekcie - aby beton był taki, jak trzeba, ściany proste, a płytki ułożone poprawnie, żebyśmy nie byli "naciągani" na dodatkowe wydatki oraz aby wszystkie procesy przebiegały zgodnie z technologią.
Godnym polecenia jest również oddanie w ręce inspektora kwestii sporządzania umów z wykonawcami lub firmą wykonawczą oraz tzw. rozliczenie budowy - kontrola poniesionych wydatków i kontrola prac nie objętych umową.
Pamiętajmy o jednym - w dowolnym czasie możemy zmienić zarówno inspektora nadzoru i kierownika budowy. Możemy przesunąć terminy wykonywanych prac, jak również przerwać budowę. Jednak przerwanie budowy nie może trwać dłużej niż dwa lata. Po tym okresie decyzja o pozwoleniu na budowę traci ważność.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki