Logo Przewdonik Katolicki

Sakrament pojednania to coś więcej niż wyznanie grzechów?

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Wyznanie grzechów może rozpocząć się od formuły spowiedzi powszechnej: "Spowiadam się". Jeśli penitentowi byłoby trudno wyznać popełnione grzechy, a nawet miałby problemy z ich przypomnieniem, kapłan powinien pomóc w całkowitym ich wyznaniu. Pomoc powinna polegać na zadawaniu pytań odnośnie grzechów, które penitent mógł popełnić, a także, już po ich wyznaniu, na zachęcie...

Wyznanie grzechów może rozpocząć się od formuły spowiedzi powszechnej: "Spowiadam się". Jeśli penitentowi byłoby trudno wyznać popełnione grzechy, a nawet miałby problemy z ich przypomnieniem, kapłan powinien pomóc w całkowitym ich wyznaniu. Pomoc powinna polegać na zadawaniu pytań odnośnie grzechów, które penitent mógł popełnić, a także, już po ich wyznaniu, na zachęcie do szczerego żalu i podaniu stosownych rad będących wsparciem przy rozpoczęciu nowego życia. W razie potrzeby powinien także jasno pouczyć o obowiązkach życia chrześcijańskiego. Jeżeli penitent swoim postępowaniem spowodował jakąś szkodę lub zgorszenie, spowiednik powinien nakłonić go do naprawy dokonanego zła. Następnie kapłan wyznacza stosowne zadośćuczynienie, które ma być nie tylko przebłaganiem za jego winy, ale również pomocą do rozpoczęcia nowego życia i formą lekarstwa na chorobę jego duszy. Zadośćuczynienie powinno odpowiadać ciężkości i rodzajowi wyznanych grzechów. Właściwym zadośćuczynieniem zadanym podczas spowiedzi może być: modlitwa, wyrzeczenie, różnego rodzaju usługi oddawane bliźnim, jak również czyny miłosierdzia. Kapłan powinien zadawać pokuty jednoznaczne, możliwe do wykonania. Nie powinno zadawać się pokuty, co do której penitent nie mógłby zdobyć pewności, czy mimo swego zaangażowania w jej wypełnienie rzeczywiście zadośćuczynił zgodnie z intencją spowiednika.
Po otrzymaniu pokuty penitent okazuje skruchę i postanowienie nowego życia przez określoną modlitwę, w której prosi o przebaczenie Boga Ojca. Najczęściej stosuje się trzykrotne wezwanie: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu". Po modlitwie penitenta kapłan wyciąga obie lub przynajmniej prawą rękę nad głową penitenta i wypowiada formułę rozgrzeszenia: "Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Podczas gdy kapłan wymawia te słowa, kreśli nad penitentem znak krzyża. Słowa pełnej formuły rozgrzeszenia wskazują, że pojednanie penitenta ma źródło w miłosierdziu Ojca, ukazują związek między pojednaniem grzesznika i misterium paschalnym Chrystusa, podkreślają rolę Ducha Świętego w odpuszczaniu grzechów, a także rzucają światło na kościelną stronę sakramentu, kiedy prosi się o pojednanie z Bogiem i otrzymuje się je za pośrednictwem Kościoła. Po otrzymaniu odpuszczenia grzechów penitent wysławia miłosierdzie Boże i składa Bogu dzięki poprzez krótką inwokację. Najczęściej po słowach rozgrzeszenia penitent odpowiada: "Amen", po czym kapłan dodaje: "Wysławiajmy Pana, bo jest dobry", a penitent kontynuuje: "Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki". Spowiednik odsyła rozgrzeszonego słowami: "Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju". Po tych słowach penitent wyraża wdzięczność za dar pojednania słowami: "Bóg zapłać".
Gdy istnieje uzasadniona potrzeba duszpasterska, kapłan ma prawo opuścić lub skrócić pewne części obrzędu sakramentu pokuty. Ma obowiązek jednak zachować w całości następujące części obrzędu: wyznanie grzechów i przyjęcie zadośćuczynienia, wezwanie do skruchy, formułę rozgrzeszenia i odesłania. Jeśli istnieje zagrożenie utraty życia, wystarczy, by kapłan wypowiedział jedynie istotne słowa formuły rozgrzeszenia: "Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Sam sakrament pokuty nie jest skomplikowany, najważniejsze jednak jest to, co dzieje się w sercu penitenta, ważne, aby dokonała się tam rzeczywista przemiana.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki