Logo Przewdonik Katolicki

Decyzja... projekt... decyzja

Robert Ritter
Fot.

Co zrobić, kiedy jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami działki budowlanej i chcemy budować dom? Gdzie skierować swoje kroki, aby budowa była zgodna z prawem? Proces budowlany jest ściśle regulowany przez Prawo budowlane, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać, tak samo jak Prawo o ruchu drogowym. Pokrótce omówię drogę i, jaką musi przejść przyszły inwestor do uzyskania dokumentu...

Co zrobić, kiedy jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami działki budowlanej i chcemy budować dom? Gdzie skierować swoje kroki, aby budowa była zgodna z prawem?

Proces budowlany jest ściśle regulowany przez Prawo budowlane, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać, tak samo jak Prawo o ruchu drogowym. Pokrótce omówię drogę i, jaką musi przejść przyszły inwestor do uzyskania dokumentu umożliwiającego mu rozpoczęcie budowy.

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu


Kiedy już jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami działki budowlanej i podjęliśmy decyzję o budowie domu, pierwsze kroki powinniśmy skierować do Urzędu Gminy lub Miasta w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje taką wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Cały dalszy proces musi być z nią zgodny. Do wniosku musimy załączyć mapę zasadniczą (niekoniecznie aktualną lub oryginał) z wkreśloną propozycją położenia domu. Poza tym we wniosku opisujemy funkcję budynku, sposób zaopatrzenia budynku w media tj. wodę, prąd, gaz, ciepło, odbiór ścieków bytowych. Musimy wiedzieć, że decyzję tę może otrzymać nawet osoba nie posiadająca tytułu prawnego do gruntu. Warto wystąpić o wydanie takiej decyzji nawet przed zakupem gruntu, by wiedzieć, czy na danym terenie będziemy mogli postawić swój wymarzony dom. Czas oczekiwania na decyzję: od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Projekt budowlany


Po uzyskaniu decyzji i zaopatrzeniu się u geodety w aktualne mapy zasadnicze naszej posiadłości, możemy udać się do biura projektów.
Osobiście polecam inwestorom projekty indywidualne, ponieważ ma to być dom dla NAS na całe życie, dostosowany do naszych przyzwyczajeń i upodobań, a nie dla Kowalskiego. Niewątpliwie cena takiego projektu jest wyższa dwu- lub nawet czterokrotnie od projektu typowego, ale poniesione koszty, stanowiące 3-5% całej inwestycji, zwrócą nam się w trakcie użytkowania.
Jeżeli jednak decydujemy się na projekt typowy, pamiętajmy o kilku sprawach:
- wybrany projekt musi być zgodny z decyzją o warunkach...
- każdy projekt typowy dopuszcza niewielkie zmiany, musimy się zorientować, czy zmiany, jakie chcemy wprowadzić, są dopuszczone przez autora.
- niezbędne będzie znalezienie architekta, który wprowadzi owe zmiany, weźmie odpowiedzialność za projekt, jak również wykona plan zagospodarowania terenu oraz zbierze dokumenty formalno-prawne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Koszt projektu typowego kształtuje się w granicach 1000 zł, a sporządzenie planu i naniesienie zmian w projekcie od 500 zł.
Kolejnym krokiem będzie uzyskanie zapewnienia dostaw mediów. W przypadku, gdy na terenie nie ma kanalizacji na ścieki bytowe, do projektu musimy załączyć projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki. Takie projekty, już gotowe, można nabyć w biurach projektów.
Pragnę zwrócić uwagę czytelników na fakt, iż od 2002 r. architekci muszą być członkami Izby Architektów, a pozostali projektanci od 2003 członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Projektant powinien się wykazać przed nami i organem administracji budowlanej taką przynależnością i posiadanym aktualnym zaświadczeniem.

Decyzja o pozwoleniu na budowę


Z projektem i dokumentami przygotowanymi przez projektanta udajemy się do terenowego organu administracji budowlanej (np. Starostwo Powiatowe) i składamy wniosek o uzyskanie decyzji. Załącznikiem do wniosku jest projekt oraz dokumenty. Przed organami musimy się wykazać także prawem własności gruntu, gdyż tylko osoba będąca właścicielem lub mająca prawo użytkowania wieczystego może decyzję otrzymać. Czas oczekiwania na decyzję: od jednego do dwóch miesięcy.
Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna dwa lata - w tym okresie musimy rozpocząć budowę, inaczej cały proces czeka nas od nowa.
Wraz z pozwoleniem na budowę możemy rozpocząć prace. Musimy jeszcze poczekać około dwóch tygodni na uprawomocnienie. Nie radzę nikomu rozpoczynać budowy wcześniej. Samowole budowlane są bardzo kosztowne.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, które proszę przesyłać pocztą na adres redakcji lub e-mail z dopiskiem "DOM".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki