Logo Przewdonik Katolicki

Kongresy eucharystyczne

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Prócz wystawień Najświętszego Sakramentu i procesji eucharystycznych, kolejną formę kultu eucharystycznego stanowią kongresy eucharystyczne. Mogą one mieć zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokościelny. Celem tych kongresów jest doskonalsze zgłębienie jakiegoś aspektu tajemnicy eucharystycznej oraz uczczenie jej publicznie w duchu miłości i jedności. Aby móc w sposób właściwy...

Prócz wystawień Najświętszego Sakramentu i procesji eucharystycznych, kolejną formę kultu eucharystycznego stanowią kongresy eucharystyczne. Mogą one mieć zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokościelny. Celem tych kongresów jest doskonalsze zgłębienie jakiegoś aspektu tajemnicy eucharystycznej oraz uczczenie jej publicznie w duchu miłości i jedności.
Aby móc w sposób właściwy przygotować kongres, należy uwzględnić przede wszystkim następujące istotne elementy:
- dostosowaną do poziomu różnych grup wiernych gruntowną katechezę o Eucharystii, przede wszystkim jako tajemnicy Chrystusa żyjącego i działającego w Kościele;
- czynny udział w świętej liturgii, sprzyjający pobożnemu słuchaniu Słowa Bożego i rozbudzający braterskie poczucie wspólnoty;
- poszukiwanie niezbędnych środków i podejmowanie dzieł społecznych służących postępowi ludzkiemu oraz sprawiedliwemu podziałowi dóbr, również materialnych, na wzór pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, by z eucharystycznego stołu mógł przenikać wszędzie ewangeliczny zaczyn jako siła budowania społeczności doczesnej i jako zadatek przyszłej.
Po wystarczającym okresie przygotowawczym można rozpocząć obchody kongresu eucharystycznego. Sama uroczystość kongresowa powinna przebiegać według ustalonych wzorców:
- sprawowanie Eucharystii powinno być prawdziwie ośrodkiem i szczytem, do którego odnoszą się wszystkie przedsięwzięcia i różne nabożeństwa;
- nabożeństwo Słowa Bożego, sesje katechetyczne i prelekcje na publicznych zgromadzeniach niech zdążają ku temu, by wybrany temat głębiej zbadać, a jego aspekty praktyczne ukazać w jaśniejszym świetle jako zadanie życiowe;
- należy zadbać o stworzenie możliwości wspólnych modlitw lub dłuższej adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w wyznaczonych kościołach, które nadają się do tego rodzaju nabożeństw;
- przy urządzaniu procesji, w której niesie się Najświętszy Sakrament ulicami miasta wśród publicznych śpiewów i modlitw, należy kierować się zasadami dotyczącymi procesji eucharystycznych, uwzględniając społeczne i religijne warunki miejscowe.
Pewnie każdy z nas ma świadomość, że w ostatnich latach mógł być uczestnikiem przynajmniej jednego z możliwych kongresów - ogólnokościelnego, regionalnego czy lokalnego. Czy wykorzystaliśmy tę szansę? Nie przegapmy następnej okazji.
Te trzy sposoby kultu Najświętszego Sakramentu, o których pisałem w trzech kolejnych artykułach, zostały wskazane przez Kościół i omówione w różnych dokumentach wydanych przez hierarchię kościelną. To jednak nie znaczy, że wyczerpują one wszystkie możliwości uczczenia Chrystusa eucharystycznego, szczególnie w ramach kultu prywatnego. Dlatego też nie należy unikać szukania własnych sposobów oddania czci i tym samym zbliżenia się do Boga poprzez indywidualną, najbardziej odpowiadającą poszczególnemu człowiekowi formę kultu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki