Logo Przewdonik Katolicki

Most między niebem i ziemią

fot. Unsplash

Czy jestem mostem między Jezusem a tymi, którzy Go nie znają?

Ewangelia zachęca nas tym razem do odkrycia, że dar wiary nie jest nam dany tylko dla nas samych, ale że jesteśmy wezwani do przekazywania go innym. Jezus wysyła swoich uczniów z misją niesienia Dobrej Nowiny wszystkim tym, którzy jej jeszcze nie usłyszeli. Uczniowie Chrystusa mają stać się więc rodzajem mostu, który połączy Jezusa i Jego przesłanie z każdym, kto Go nie spotkał.
Zadanie to w szczególny sposób dotyczy tych, którzy zostali wybrani do sprawowania Eucharystii i głoszenia Słowa Bożego: biskupów i kapłanów. Nieprzypadkowo kapłan nazywany jest czasem po łacinie pontifex, co oznacza „budowniczy mostów”. Nie tylko jednak biskupi i kapłani są powołani do niesienia innym dobrej nowiny o Bożej miłości, czy może raczej nie tylko ci, których nazywamy biskupami i kapłanami, uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. O ile bowiem biskupi i kapłani uczestniczą w darze kapłaństwa nazywanego służebnym, o tyle wszyscy ochrzczeni uczestniczą w kapłaństwie powszechnym. Kapłaństwo służebne umożliwia służbę różnym wspólnotom poprzez przynoszenie obecności Chrystusa w sakramentach. Kapłaństwo powszechne, ofiarowane nam w chrzcie, pozwala nam utożsamiać nasze ofiary z ofiarą Chrystusa dokonaną na krzyżu. Wszyscy chrześcijanie są zatem kapłanami, ponieważ przez chrzest są zaproszeni do zjednoczenia ofiary swojego życia z ofiarą życia Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest powołany, by stać się w ten sposób pomostem między niebem a ziemią.
Uczynić swoje życie ofiarą zjednoczoną z ofiarą Chrystusa – oto główne wyzwanie wspólnego wszystkim chrześcijanom kapłaństwa, główne wyzwanie chrześcijańskiego życia. Jest to również główny środek naszego głoszenia, świadectwa wobec świata. Jeśli więc Ewangelia tym razem wzywa nas do odkrycia misyjnego wymiaru życia chrześcijańskiego, musimy najpierw zadać sobie pytanie: w jakim stopniu moje życie stało się ofiarą zjednoczoną z jedyną ofiarą Chrystusa dokonaną za nas wszystkich na krzyżu? W jakim stopniu czynię moje życie (moje cierpienia, ale też wszystko, co daje mi radość i szczęście) ofiarą dla Pana? Tylko taka ofiara prowadzi nas do Chrystusa, wypełnia Jego misję wobec świata i przyciąga innych do Niego.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki