Logo Przewdonik Katolicki

Archidiecezja poznańska A. D. 2015

Miniony rok w obfitował w życiu naszego Kościoła w ważne wydarzenia. Wybraliśmy spośród nich te, które uważamy za najistotniejsze. Przypomnijmy więc sobie te szczególne momenty i wartościowe inicjatywy.

Rok Miłosierdzia
Uroczysta inauguracja Jubileuszowego Roku Miłosierdzia odbyła się co prawda już pod koniec roku, ale niewątpliwie było to wydarzenie niezwykłej wagi. 13 grudnia abp Stanisław Gądecki otworzył Drzwi Święte katedry i ustanowił Bramę Miłosierdzia – Drzwi Święte prowadzące do kaplicy Szołdrskich. – W Roku Miłosierdzia Kościół archidiecezji poznańskiej będzie nieustannie modlił się i prosił Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi. Będzie wołał do Boga o miłosierdzie wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża – zaznaczył arcybiskup przypominając, że jubileusz to szczególny moment łaski i odnowy duchowej, a właściwym jego celem jest nasze nawrócenie. – Jest gorącym życzeniem papieża, aby podczas tego jubileuszu chrześcijanie przemyśleli uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie – podkreślił abp Gądecki. Metropolita wręczył także dekrety ustanawiające kościoły jubileuszowe w archidiecezji (ich wykaz znajduje się na www.archpoznan.pl). Pielgrzymując do nich przez najbliższy rok (do 20 listopada) możemy codziennie zyskać odpust zupełny za siebie lub osobę zmarłą. Należy jednak przy tym pamiętać o stałych warunkach uzyskania odpustu, czyli trwaniu w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu Komunii św., modlitwie w intencjach wyznaczonych przez papieża i wykluczeniu przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego.
Bramę Miłosierdzia otworzył również uroczyście w kaplicy więziennej Zakładu Karnego we Wronkach bp Grzegorz Balcerek.
 
15 lat Verba Sacra
W styczniu 15-lecie istnienia obchodził zapoczątkowany w naszej archidiecezji projekt artystyczny Verba Sacra (Święte Słowa). Powstał on w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, kiedy to w katedrze zaczęto publicznie czytać Biblię. Ponieważ inicjatywa ta spotkała się z szerokim oddźwiękiem społecznym i została uznana za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń Jubileuszu, kontynuowano ją w kolejnych latach. Dotąd odbyło się w jej ramach ponad 150 premier z udziałem setki wybitnych polskich aktorów. Projekt objął także dzieła klasyki narodowej i światowej, teksty wielkich świętych i dzieła św. Jana Pawła II.
 
Rok Życia Konsekrowanego
W ramach trwającego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego domy wszystkich 19 zgromadzeń męskich działających na terenie naszej archidiecezji nawiedziła, peregrynująca po Polsce, kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Natomiast 12 września przedstawiciele zakonów żeńskich i męskich wzięli udział w Międzydiecezjalnej Pielgrzymce Osób Konsekrowanych do sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej na Świętej Górze pod Gostyniem.
 
Św. Józef nawiedza parafie
W uroczystość św. Józefa, 19 marca, w kościele oo. Karmelitów w Poznaniu, od 2009 r. będącego archidiecezjalnym sanktuarium tego świętego, abp Stanisław Gądecki poświęcił kopię czczonego tam wizerunku Opiekuna Świętej Rodziny. Jednocześnie rozpoczęła się jej peregrynacja po parafiach archidiecezji, która, jak podkreślił arcybiskup, ma na celu „umocnienie rodzin, przypomnienie małżonkom znaczenia religijnych wartości życia rodzinnego, takich jak wspólna modlitwa, niedzielna Msza święta, częsta spowiedź i Komunia Święta, pogłębianie znajomości Pisma Świętego i nauczania Kościoła”.
 
Jubileusz Caritas
Ćwierć wieku minęło od reaktywacji Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Obecnie, zaangażowaniu ogromnej rzeszy wolontariuszy, nieustannie niesie ona pomoc potrzebującym, podejmując w ciągu całego roku rozmaite akcje charytatywne i programy pomocowe. W jej ramach działa także ponad 300 Parafialnych Zespołów Caritas liczących w sumie ponad 3 tys. osób oraz Szkolne Koła Caritas skupiające ponad 1,5 tys. młodych ludzi. Ponadto Caritas prowadzi m.in. dom dziecka, przedszkola, jadłodajnie, ośrodki charytatywno-wypoczynkowe, punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodzin zagrożonych uzależnieniem, a także Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”. W listopadzie minionego roku została również otwarta, prowadzona przez Caritas, pierwsza w Poznaniu ogrzewalnia dla bezdomnych, w której mogą oni bezpłatnie spędzić noc i otrzymać podstawową pomoc.
 
Urodziny Radia Emaus
23 marca „Emaus – Katolickie Radio Poznań” obchodziło swoje 20. urodziny. 20 lat temu nadawało ono tylko 2 godziny dziennie. Dziś jego program trwa przez całą dobę, a cztery nadajniki umożliwiają dotarcie z sygnałem do blisko miliona odbiorców. Można go słuchać w Poznaniu, Obornikach i Szamotułach na 89,8 FM, w Lesznie na 90,2 FM, w Nowym Tomyslu i Pniewach na 90,4, w Śremie, Kościanie i Gostyniu na 106,2FM, a także w internecie na www.radioemaus.pl.
 
Kaplice adoracji
W minionym roku w naszej archidiecezji zostały utworzone trzy nowe kaplice całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu: w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, w kościele św. Małgorzaty w Gostyniu i pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu. Obecnie na terenie archidiecezji znajduje się 27 tego typu kaplic.
 
Patronka nauczycieli
70 lat temu, 31 marca, w komorze gazowej obozu koncentracyjnego w Ravensbrück została zamordowana bł. Natalia Tułasiewicz, poznańska nauczycielka i człowiek sztuki, która wspierając w czasie wojny wywiezione do fabryki w Hanowerze robotnice, troszcząc się o ich życie duchowe pośród głodu, chorób, wyniszczającej pracy i demoralizacji. Dziś błogosławiona, czczona szczególnie w swoim kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu, patronuje polskim nauczycielom.
 
Urszulański jubileusz
150 lat temu urodziła się św. Urszula Ledóchowska, współpatronka archidiecezji poznańskiej. Jubileuszowe obchody zainaugurowała 17 kwietnia uroczysta Msza św. sprawowana w pniewskim sanktuarium świętej oraz sympozjum pt. „Św. Urszula Ledóchowska – kobieta w Kościele i społeczeństwie”, które odbyło się auli domu macierzystego założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach. Bogate dziedzictwo, jakie nam pozostawiła św. Urszula jest wciąż, a uczyć możemy się od niej m.in. bardzo potrzebnego, skutecznego, a także bardzo prostego apostolstwa uśmiechu i pogody ducha.
 
Nowe parafie i sanktuaria
25 kwietnia abp Stanisław Gądecki poświęcił tymczasową kaplicę oraz krzyż i plac pod budowę kościoła dla nowo ustanowionej parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki na os. Zielarskim w Plewiskach. 1 października ustanowił natomiast parafię pw. św. Jana XXIII w Komornikach – 412. parafię naszej archidiecezji. Z kolei 19 maja wmurował kamień węgielny pod pierwszy w Poznaniu kościół pw. św. Jana Pawła II powstający na terenie parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach, z której zostanie wydzielona nowa wspólnota parafialna.
Zainaugurowano również uroczyście działalność dwóch nowych sanktuariów ustanowionych przez arcybiskupa: Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w kościele parafialnym w Smolicach w dekanacie jutrosińskim (2 maja) oraz św. s. Faustyny Kowalskiej w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w podpoznańskim Kiekrzu, gdzie w 1929 r. przebywała święta (4 października).
 
Święcenia i jubileusze kapłańskie
21 maja w katedrze abp Stanisław Gądecki ustanowił 9 nowych kapłanów dla naszej archidiecezji, a 27 maja 6 kapłanów świętowało swój złoty jubileusz przyjęcia święceń kapłańskich. Z kolei ks. kanonik Bogdan Kończak i ks. prałat Alfred Mąka obchodzili w tym roku 60. rocznicę kapłaństwa.
 
40 lat temu...
...w poznańskiej parafii pw. św. Jana Kantego sługa Boży ks. Aleksander Woźny powołał do istnienia pierwszy w naszej archidiecezji krąg małżeństw Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Obecnie działa 170 takich kręgów, w których formuje się 800 małżeństw pod opieką ponad 100 księży moderatorów.
...ks. Marian Piątkowski zainicjował powstanie pierwszych w archidiecezji grup Odnowy w Duchu Świętym. Dziś do tego ruchu należy 25 wspólnot, których członkowie nie tylko razem się modlą, ale również ewangelizują swoje środowiska, przede wszystkim w parafiach, odwiedzają więzienia i domy pomocy społecznej.
 
Proces zakończony
23 maja odbyła się ostatnia uroczysta sesja Trybunału procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, niestrudzonego spowiednika i znakomitego rekolekcjonisty, który przez blisko 40 lat (1945–1983) był proboszczem poznańskiej parafii pw. św. Jana Kantego. Liczące ponad 3 tys. stron akta procesowe zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Do beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud potwierdzający świętość ks. Woźnego. Dlatego do modlitwy za jego wstawiennictwem zachęcał abp Gądecki uczestniczący w zakończeniu procesu.
 
Wolontariaty misyjne
Na zakończenie IV Krajowego Kongresu Misyjnego odbywającego się w Poznaniu w dniach 12–14 czerwca pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, arcybiskup wręczył krzyże misyjne 56 osobom, w tym także księżom i klerykom, którzy wyjechali w czasie wakacji na wolontariat misyjny do kilkunastu krajów Afryki, Ameryki Południowej i Europy.
 
Szkoły katolickie wróciły na ul. Głogowską
Trwający blisko rok generalny remont budynku przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu, w którym przed II wojną światową mieściło się Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mickiewicza założone przez wybitnego działacza społecznego i pedagoga ks. Czesława Piotrowskiego, przywrócił mu pierwotny wygląd i świetność. Dzięki temu, 1 września blisko 500 uczniów prowadzonego przez archidiecezję poznańską Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, mogło rozpocząć tam nowy rok szkolny. Poświęcenia, odzyskanego po wielu latach starań przez archidiecezję, gmachu szkół katolickich, dokonali kardynał Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej i abp Stanisław Gądecki.
 
Kościół w Potrzebie w Poznaniu
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie niosące pomoc i wsparcie prześladowanym i dyskryminowanym chrześcijanom z ponad 140 krajów świata, otworzyło swoje biuro w Poznaniu przy kościele oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej. To trzecie w Polsce regionalne biuro stowarzyszenia poświęcili 7 listopada abp Stanisław Gądecki i goszczący w naszym kraju grecko-katolicki patriarcha Kościoła melchickiego Grzegorz III Laham z Syrii. Więcej o działalności tej organizacji można znaleźć na www.pkwp.org.
 
Archiwum ma 90 lat
Poznańskie Archiwum Archidiecezjalne, zaliczane do wiodących tego typu placówek w kraju, obchodziło swoje 90-lecie. Dekret powołujący z dniem 1 listopada 1925 r. do istnienia tę instytucję, wystawił prymas Polski kardynał Edmund Dalbor. Obecnie do dyspozycji osób korzystających ze zgromadzonych przez nie zbiorów jest w sumie z ponad 3,5 tys. metrów bieżących archiwaliów. Docelowo wszystkie one zostaną opracowane w formie cyfrowej, a już teraz, aby zamówić potrzebne materiały, wystarczy połączyć się z archiwum za pomocą internetu (www.aap.poznan.pl) i wypisać elektroniczny rewers.
 
Forum ewangelizacyjne po raz drugi
7 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się II Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej pod hasłem „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16), które miało pokazać, że każda parafia może być jednocześnie parafią ewangelizowaną i ewangelizującą. Uczestniczyło w nim udział ponad 700 osób z wielu parafii i wspólnot naszej archidiecezji, które mogły wysłuchać konferencji tematycznych, wziąć udział w warsztatach prezentujących różne narzędzia ewangelizacyjne i skorzystać z doświadczeń ewangelizacyjnych innych parafii.
 
1050. rocznica chrztu Polski
Uroczyste przekazanie świec jubileuszowych przedstawicielom wszystkich 42 dekanatów archidiecezji podczas celebrowanych w katedrze nieszporów przed pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczęło obchody Roku Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. – Niech ich płomień przypomina nam o wdzięczności za dar wiary i o wierności zobowiązaniom wypływającym z naszego chrztu – zachęcał przewodniczący nabożeństwu bp Grzegorz Balcerek, który przypomniał też, że teraz to od nas zależy przekazanie tego dziedzictwa wiary kolejnym pokoleniom.
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki