Logo Przewdonik Katolicki

Pomaganie pomaga

Robert Adamczyk

Pod hasłem „Pomaganie pomaga” 25 lipca w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyły się 23. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. Wzięło w nich udział około 20 tys. osób borykających się z różnymi uzależnieniami i ich bliscy.

Sercem dnia była Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej o godz. 19.00. Deszczowa i burzowa pogoda nie miała wpływu na atmosferę poszczególnych spotkań. Zdaniem uczestników było to błogosławieństwo i dobry znak od Pana Boga. Sobotni poranek rozpoczęła Droga krzyżowa o godz. 10.00 z udziałem kilku tysięcy osób. Rozważania poprowadził ks. Stanisław Kowalski, alkoholik. Zatrzymując się przy poszczególnych stacjach, uczestnicy dzielili się doświadczeniami w trzeźwieniu i powracaniu do trzeźwej rzeczywistości. Oficjalna inauguracja „Mityngu pod gwiazdami” nastąpiła o godz. 11.30 przy ołtarzu polowym w starej części sanktuarium. Witając przybyłych ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (LCPRiOU), zachęcił do skorzystania „ze wszystkich dostępnych w Licheniu form radzenia sobie z uzależnieniem”, tzn. do spowiedzi, udziału w Mszy św., rozmów z psychologami i terapeutami uzależnień, zakupu fachowej literatury. W krótkim wystąpieniu ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz sanktuarium, odniósł się do hasła „Pomaganie pomaga”. Jego zdaniem oddaje ono idealnie sytuację i wyjątkowy związek osób uzależnionych z tymi, którzy spieszą im z pomocą.
O godz. 13.00 przed siedzibą LCPRiOU  wystartowała Scena Młodzieżowa, gdzie osoby młode ciałem i duchem grały i śpiewały na chwałę Boga. W tym samym czasie na placu Koronacyjnym, przy ołtarzu, trwał koncert ewangelizacyjny w wykonaniu osób uzależnionych.  O godz. 14.30 w bazylice modlono się za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli „na wieczny mityng”. Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Kwiatkowski, marianin pracujący w Londynie, od lat związany ze środowiskami trzeźwościowymi. Z kolei o godz. 17.00 rozpoczęły się mityngi tematyczne dla: Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alteen), Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA), Anonimowych Depresantów (AD), Anonimowych Seksoholików oraz krewnych i przyjaciół (SA i S-Anon) oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.
Kulminacyjnym punktem dnia była Msza św. o godz. 19.00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej.  Uczestniczyło w niej około 10 tys. osób: w bazylice i na zewnątrz (dzięki telebimowi). W homilii ks. Robert Krzywicki MIC, główny organizator spotkania, mówił o zmianie, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej,  która zdecyduje oprzeć swoje życie na wierze, ofiarowaniu się Bogu.  Trzeźwienie, według kaznodziei, to „zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi. Jezus nie był egoistą, ale przede wszystkim myślał o innych ludziach. Był dla nas przykładem, jak mamy żyć”. Jak zaznaczył ks. Krzywicki, należy dziękować Bogu, że wiele osób, które po raz pierwszy przyjechały na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia, mogło sobie uświadomić, że nie są same ze swoim nałogiem, z którym można i trzeba walczyć, i tę walkę wygrać.
W trakcie 23. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych pracowało 50 psychologów i specjalistów z zakresu uzależnień oraz 150 wolontariuszy. W konfesjonałach, od godz. 5.45 do 20.00, z krótkimi przerwami, spowiadało z reguły 50 kapłanów. Tegoroczną Nagrodę „Pelikan” dla osoby, która w znaczący sposób angażuje się w pomoc osobom uzależnionym, przyznano dr. Bohdanowi Woronowiczowi z Warszawy,  certyfikowanemu specjaliście uzależnień i certyfikowanemu superwizorowi psychoterapii uzależnień. Jest on jednym z dwóch fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce i pierwszym powiernikiem klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Uzależnionym pomaga od 42 lat.   
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki