Logo Przewdonik Katolicki

Być jak Maryja

Siostry Szensztackie

„Nic bez Ciebie – nic bez nas” – to zawołanie streszcza życie Szensztackich Sióstr Maryi, których fundamentem jest Przymierze Miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztat.

Nasz założyciel, o. Józef Kentenich, został obdarzony wybitnym charyzmatem wychowawczym. Stąd też Bóg powołał go do szczególnego zadania i posłannictwa – do kształtowania nowego, ewangelicznego człowieka z pomocą i na wzór Matki Bożej, Wielkiej Wychowawczyni. Duchowość naszego Instytutu wpisuje się w duchowość całego Dzieła Szensztackiego, a do jej podstawowych cech należą maryjność, która prowadzi do postawy patrocentrycznej, wiara w Opatrzność Bożą, pobożność przymierza i dążenie do świętości w życiu codziennym.
 
Ojciec Ruchu Szensztackiego
O. Józef Kentenich jest także ojcem i założycielem wielu wspólnot, tworzących międzynarodowe Dzieło Szensztackie. Miał on wielkie, kochające serce i całe życie oddał na służbę człowieka z miłości do Ojca Niebieskiego i Matki Bożej, której czuł się wybranym dzieckiem. Był przekonany, że ma być dla ludzi znakiem miłosiernej, ojcowskiej miłości Boga. Ci, którzy go znali, dają świadectwo, że został przez Boga obdarzony charyzmatem duchowego ojcostwa. Wielu ludzi dzięki jego posłudze doświadczyło wychowawczej mądrości, miłości i dobroci Boga Ojca. Ojciec założyciel prowadził wszystkich drogą przymierza miłości z Maryją. To przymierze jest duchową nicią, fundamentem duchowości całego Ruchu Szensztackiego. Bóg jest Bogiem Przymierza – dialogu z człowiekiem i całą wspólnotą ludzką, a Maryja, jako Matka Syna Bożego, jest szczególnym „ogniwem” tego przymierza. Ona prowadzi do jedności z Trójcą Świętą każdego, kto się Jej oddaje.
Ojca Kentenicha charakteryzowała też głęboka, praktyczna wiara w Opatrzność Bożą, którą się zawsze kierował i taką też drogę wskazywał innym. Zmarł w opinii świętości 15 września 1968 r., a 7 lat później został otwarty jego proces beatyfikacyjny. Na sarkofagu, znajdującym się w miejscu śmierci, umieszczono napis: „Dilexit Ecclesiam” (Umiłował Kościół). Słowa te charakteryzują kapłańską drogę ojca założyciela bezgraniczne oddanego Bogu i ludziom w służbie Kościołowi.
 
Nieść piękno Niepokalanej
Nasza wspólnota Sióstr Maryi powstała 1 października 1926 r. w Schönstatt w Niemczech. Jako instytut świecki jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Dążymy do doskonałej miłości przez profesję rad ewangelicznych i wysiłek osobistej formacji. Najgłębszym rysem naszej duchowej drogi jest troska o to, by upodobnić się do Maryi. To Ona jest wzorem dla każdej z nas osobiście, ale pragniemy naśladować Ją także jako cała wspólnota. Z Jej pomocą chcemy wskazywać światu drogę do Chrystusa. Żyjąc w przymierzu miłości z Nią, pragniemy dawać świadectwo chrześcijańskiego stylu życia i pracy. Nasze powołanie można streścić w jednym zdaniu: „być jak Maryja” i jak Ona działać we współczesnym świecie. Dlatego ukazujemy współczesnym dziewczętom i kobietom najdoskonalszy wzór kobiecości, jakim jest Maryja, prowadząc je do dojrzałości chrześcijańskiej. Towarzyszymy im też przy odkrywaniu piękna powołania kobiety do macierzyństwa w sensie fizycznym i duchowym oraz formujemy jako świeckich apostołów. Tym samym pragniemy uświęcać świat niejako od wewnątrz, będąc jak zaczyn dobra.
 
Wielkie zadanie dla Polaków
Pierwsze siostry Maryi przyjechały do Polski 30 kwietnia 1946 r. Były to dwie Polki, które wstąpiły do Instytutu Sióstr w Szensztacie: s. Marianna Czerwińska (1905–1994) i s. M. Józefa Urban (1917–2009). Przyjazd do Polski został duchowo przygotowany przez założyciela, który miał duchowe pragnienie, aby Szensztat zakorzenił się na terenach Wschodniej Europy. Jako maryjny kapłan szczególną nadzieję zdobycia świata dla Matki Bożej wiązał właśnie z Polską. Przekonanie to wyraził później w liście do polskich nowicjuszek w 1947 r.: „Jesteście pierwszymi z narodu, który nabożeństwo do Maryi przejął wraz z mlekiem matki i dlatego ma wielkie zadanie do spełnienia w dziejach świata”. W 1948 r. odbyły się pierwsze obłóczyny. Rok później siostry założyły placówkę w Poznaniu. Pracowały tu w przedszkolu i angażując się w dzieła dobroczynne. Były to ciężkie lata komunizmu i tylko cudem siostrom udało się uniknąć wywiezienia w sierpniu 1954 r. Kierowane ogromną wdzięcznością Matce Bożej za pomoc i opiekę przez te pierwsze 10 lat pobytu w Polsce, ofiarowały Jej koronę w kaplicy domowej. Obecnie siostry w Poznaniu katechizują w dwóch parafiach: św. Wawrzyńca i św. Jerzego, prowadzą Szkolne Koła Caritas, a ponadto pracują w Wydawnictwie Pallottinum. Prowadzą też formację dziewcząt, matek i rodzin.
 
Rozwój instytutu w Polsce
S. Marianna, odpowiedzialna za wspólnotę, wiedziała jednak, że należy szukać stałego domu w pobliżu stolicy. Już w 1950 r. siostry zobowiązały się, że zbudują Matce Bożej w Polsce sanktuarium, które byłoby duchowym tronem łask związanym z drogą Szensztatu. W 1958 r. udało się zakupić pierwszy własny dom w Świdrze pod Warszawą, willę „Orlątko”, który stał się domem prowincjalnym rozwijającej się wspólnoty. Siostry tymczasem podejmowały kolejne obowiązki: były katechetkami, pracowały na plebaniach, prowadziły kuchnię u księży pallotynów w Otwocku. W 1964 r. została erygowana polska prowincja, a w jej centrum – w Świdrze 12 września 1981 r. poświęcono pierwsze w Polsce sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Sanktuarium Wierności. Siostry rozpoczęły też budowę nowego domu prowincjalnego. Przybywało nowych powołań i prężnie zaczął rozwijać się Ruch Szensztacki wśród świeckich. Zaczęłyśmy pracę w nowych diecezjach: opolskiej, gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i toruńskiej. Z pomocą sióstr zawiązała się również wspólnota Ojców Szensztackich w Józefowie. Wszystko to zostało wsparte pogłębieniem życia eucharystycznego, 26 sierpnia 1983 r. powstała bowiem kontemplacyjna gałąź wspólnoty – Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W roku maryjnym 1988 powstały kolejne sanktuaria: w Józefowie u Ojców Szensztackich i w diecezji opolskiej w Winowie. Natomiast w 1991 r. sam Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił sanktuarium w Koszalinie na Górze Chełmskiej. Rok 1990 był dla naszej wspólnoty naznaczony szczególnym wydarzeniem, pierwsze trzy siostry wyjechały na misje na Wschód, najpierw do Grodna na Białoruś. Później Bóg otwierał kolejne drzwi tak, że dzisiaj pracujemy również w Rosji – w Moskwie i Sankt-Petersburgu.


 
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi (ISSM)
 
Zgromadzenie w sieci: www.siostry.szensztat.pl, www.powolanie.szensztat.pl

Dom prowincjalny
ul. Bronisława Czecha 9/11
05–402 Otwock
tel: 22 779 34 24
e-mail: siostry@szensztat.pl
 
Dom w Poznaniu
ul. Wolsztyńska 3a
60–361 Poznań
tel. 61 867 57 66
e-mail: poznan.siostry@szensztat.pl
 
Rekolekcje dla studentek: 31.08.–5.09 Zakopane
Festiwal Młodzieży: 26–29.08. Świder koło Warszawy
Zgłoszenia u s. M. Emiliany: s.emiliana@szensztat.pl, tel. 606 865 422
Chcesz porozmawiać o powołaniu? Napisz lub zadzwoń: s. M. Aurelia Kumor: s.aurelia@szensztat.pl, tel. 723 512 134
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki