Logo Przewdonik Katolicki

Nasza religijność współczesna

ks. Artur Niemira
Fot.

Co roku, w ostatnią niedzielę października, w kościołach w Polsce również w diecezji włocławskiej odbywa się liczenie wiernych. Celem jest zobrazowanie stanu polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Badania ukazują tendencję, jeśli chodzi o frekwencję wiernych podczas niedzielnych Mszy św. i liczbę osób przystępujących do Komunii św.

Co roku, w ostatnią niedzielę października, w kościołach w Polsce – również w diecezji włocławskiej – odbywa się liczenie wiernych. Celem jest zobrazowanie stanu polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Badania ukazują tendencję, jeśli chodzi o frekwencję wiernych podczas niedzielnych Mszy św. i liczbę osób przystępujących do Komunii św.

 

Badania są prowadzone na zlecenie Urzędu Statystyki Kościoła Katolickiego. Średnia procentowa uczestniczących w Mszach św. w diecezji włocławskiej (dominicantes) wynosi 28,0 proc., jeśli jako kryterium przyjmie się całkowitą liczbę mieszkańców parafii (katolików z niekatolikami i niewierzącymi łącznie), a 35,3 proc., jeśli punktem odniesienia jest liczba parafian (katolików należących do danej parafii). Natomiast średnia procentowa przyjmujących Komunię św. (communicantes) spośród uczestników niedzielnej Mszy św. w naszej diecezji wynosi 37,0 proc; średnia procentowa przyjmujących w niedzielę Komunię św. w stosunku do całkowitej liczby parafian w całej diecezji wynosi 13,6 proc.

We Włocławku (według pierwszego kryterium badawczego) dane wynoszą odpowiednio: 19,0 proc. dominicantes i 47,0 proc. communicantes. Dane dotyczą 2013 r. i są niemalże identyczne w stosunku do ostatnich dwóch lat (z lekką tendencją spadkową – różnica 1,0 proc.). Diecezja włocławska, gdy chodzi o praktykę dominicantes, plasuje się poniżej średniej ogólnopolskiej, która wynosi: 39,1 proc. dominicantes i 16,3 proc. communicantes. Według kryterium badawczego przyjętego przez Instytut Statystki Kościoła Katolickiego, dla diecezji włocławskiej dane te wynoszą odpowiednio 37,0 proc. i 13,6 proc.

W komentarzu do ogólnopolskich badań na stronach ISKK czytamy, że „od początku lat 90. XX w. obserwuje się z roku na rok niewielki, ale systematyczny, spadek wskaźnika dominicantes. Oznacza to, że coraz mniej Polaków uczęszcza regularnie na niedzielną Mszę św. W 2013 r. wskaźnik dominicantes wyniósł 39,1 proc. Zatem po raz pierwszy od 1980 r. spadł poniżej 40,0 proc. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal równomiernie wszystkich diecezji w Polsce. Oznacza to, że jest to proces ogólnopolski. W ciągu ostatnich dziesięciu lat grupa osób praktykujących regularnie zmniejszyła się o niemal 2 mln osób”.
Wyniki badań ISKK wykazują, że w 2013 r. wskaźnik communicantes wyniósł 16,3 proc. Zatem w stosunku do 2012 r. zaobserwowano wzrost liczby osób przystępujących do Komunii św. Z badań prowadzonych od 1980 r. wynika, że spadkowi wskaźnika dominicantes towarzyszy stale wzrost wskaźnika communicantes. W latach 80. wzrost communicantes był znacznie intensywniejszy niż w ostatnich latach. Zdaniem badaczy  przemiany w zakresie przyjmowania Komunii św. wśród Polaków jeszcze się nie zakończyły.
Komentarz ISKK informuje też, że Polacy rezygnujący z uczęszczania na niedzielną Eucharystię nie przestają identyfikować się z Kościołem, żywią przywiązanie do wiary.  Wydaje się, że są to przede wszystkim osoby deklarujące się jako wierzące (wobec głęboko wierzących i niewierzących). Przekazana im wiara okazuje się zbyt mało pogłębiona i wobec „konkurencyjnych wartości, które pojawiają się w trakcie modernizacji społeczeństwa polskiego (…) zbyt słabo ugruntowane duchowo praktyki ulegają erozji, stając się coraz mniej regularne, aż do całkowitego zaniku i zaprzestania praktykowania”. Pojawiają się nowe style świętowania niedzieli. Można zakładać, że nie są one oparte na identyfikacji ze społecznością lokalną, być może są mniej zakotwiczone w więzi rodzinnej. Istotniejszą rolę odgrywają więzi towarzyskie, wypoczynek w gronie znajomych oraz przed telewizorem. Przemianę stylu świętowania niedzieli potwierdza dynamika zmian wybieranych przez Polaków godzin Mszy św.: „Chociaż wciąż około 80,0 proc. Polaków przychodzi do kościoła przed południem, to jednak wzrasta grupa tych, którzy odkładają udział w Eucharystii na godziny popołudniowe i wieczorne.  Rok temu 15,0 proc. spośród wszystkich osób biorących udział w niedzielnej Mszy św. wybrało Mszę św. po godz. 14.30. Dziesięć lat wcześniej – 13,5 proc.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki