Logo Przewdonik Katolicki

Nowe przepisy prawne dotyczące wywozu śmieci

Justyna Koper
Fot.

Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawne dotyczące segregacji i wywozu śmieci oraz sposobu naliczania opłat z tym związanych. Wraz z nowymi przepisami zostaje wprowadzony obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców przez gminę, a nie jak dotychczas przez prywatne firmy.

Oznacza to, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów wygasają dotychczasowe umowy podpisane z firmami wywożącymi śmieci.

W celu niepłacenia podwójnie każdy mieszkaniec danej gminy powinien wypowiedzieć dotychczasową umowę, tak aby okres wypowiedzenia kończył się 30 czerwca 2013 r. Należy więc sprawdzić w dotychczasowej umowie, jaki mamy okres wypowiedzenia i w zależności od tego, czy jest to miesiąc, czy trzy miesiące, złożyć w danym okresie pisemne wypowiedzenie. Jeżeli spóźniliśmy się z wypowiedzeniem umowy, należy wystąpić do firmy, z którą podpisywaliśmy umowę, z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia lub o anulowanie opłaty za lipiec 2013 r. Następnie mieszkańcy domów jednorodzinnych mają obowiązek pobrania z urzędu gminy druków deklaracji zgłaszającej liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących (a nie tylko zameldowanych), ich dane osobowe oraz zgłoszenie chęci segregacji śmieci lub odmowę. Właściciele kilku nieruchomości muszą wypełnić deklaracje dla każdej z nich. To samo dotyczy domków letniskowych położonych na terenie danej gminy. Istnieje też możliwość wystąpienia do gminy, w której mieszkamy, z wnioskiem o podział naliczenia opłat za wywóz śmieci tam, gdzie zamieszkujemy przez daną część roku (np. latem lub zimą).  

Mieszkańcy bloków nie muszą martwić się o składanie deklaracji, ponieważ robią to za nich administratorzy nieruchomości. W kwestii wysokości opłat znaczenie mają decyzje, jakie podjęły poszczególne rady gmin i miast. Przepisy prawne przewidują cztery metody naliczania opłat. Przede wszystkim zależeć one będą od liczby mieszkańców zamieszkujących dane mieszkanie. Pod uwagę mogą być też brane metry kwadratowe zamieszkiwanej powierzchni albo ilość zużywanej wody. Opłata może być też obliczana od danego gospodarstwa domowego. Warto więc zapoznać się z uchwałami poszczególnych gmin, które powinny być już dostępne dla mieszkańców. Wysokość opłat będzie różnić się w zależności od tego, czy zadeklarowaliśmy, że będziemy segregować śmieci, czy też nie będziemy tego robić. W tym drugim przypadku opłata może być wyższa nawet o 20 złotych. Gminy będą mogły sprawdzać dane zamieszczone w deklaracjach, ponieważ będą miały dostęp do danych firm wodociągowych, a na podstawie list wyborczych będą mogły też sprawdzić liczbę osób zamieszkujących mieszkanie. Natomiast sprawdzenie, czy segregujemy śmieci, czy też nie, będzie na bieżąco sprawdzała firma odbierająca śmieci, która została wybrana przez gminę w wyniku przetargu.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki