Logo Przewdonik Katolicki

Ku pożytkowi, dla dobra wspólnego

ks. Lesław Witczak
Fot.

Po niespełna dwóch latach, w grudniu 2012 r. zostały zakończone prace konserwatorskie i budowlane w dawnym Kolegium Księży Wikariuszy przy placu Mikołaja Kopernika we Włocławku. Od kilku lat w budynku tym mieści się Muzeum Diecezjalne.

Potrzeba przeprowadzenia inwestycji zrodziła się z konieczności pomieszczenia stale zwiększających się zasobów muzealnych, jak również z idei utworzenia placówki ?z prawdziwego zdarzenia?, wychodzącej z szeroką ofertą kulturalną do mieszkańców Włocławka, diecezji i innych osób zainteresowanych. W roku 2007 biskup włocławski Wiesław Mering zlecił piszącemu te słowa wikariuszowi biskupiemu ds. materialnych diecezji przygotowanie planu rozbudowy muzeum. Koncepcję i dokumentację budowlaną wykonało Biuro Projektów JOTA we Włocławku, pod kierunkiem mgr. inż. Andrzeja Tomaszewskiego i architekta Piotra Nogowskiego. Plan inwestycji został przedstawiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 ? Rozwój infrastruktury, Działania 3.3 ? Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007?2013 i z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 14 653 512,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 9 495 568,24 zł, co stanowi 65 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Dzięki tej refundacji projekt pn. ?Rewitalizacja obiektów kultury Diecezji Włocławskiej we Włocławku. Rewaloryzacja i rozbudowa Muzeum Diecezjalnego? mógł zostać zrealizowany. Generalnym wykonawcą robót była włocławska firma LUX-Dom Sp. z o.o., której prezesem jest mgr inż. Krzysztof Mizgajski. Prace konserwatorsko-budowlane polegały na przywróceniu budynkowi Kolegium Księży Wikariuszy historycznego wyglądu oraz podniesieniu jego funkcjonalności i dobudowie części mieszczącej magazyny muzealne, zaplecze socjalne, pracownie konserwatorskie oraz aulę, w której będą się odbywały wystawy czasowe, koncerty, wieczory autorskie, sympozja itp. Muzeum Diecezjalne czynne jest od stycznia. Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokona 24 czerwca ks. bp Wiesław Mering, w obecności prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, księży biskupów metropolii gnieźnieńskiej, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, duchowieństwa i licznie zaproszonych gości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki