Logo Przewdonik Katolicki

Trzeba, abym służył

Adam Suwart
Fot.

Zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego i Wiecznego Przymierza Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo powiedział podczas swego ingresu do katedry św. Mikołaja w Kaliszu nowy biskup kaliski Edward Janiak.

– Zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego i Wiecznego Przymierza – Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo – powiedział podczas swego ingresu do katedry św. Mikołaja w Kaliszu nowy biskup kaliski Edward Janiak.

 

Uroczysty ingres do kaliskiej katedry nowy biskup diecezji kaliskiej Edward Janiak odbył w środę 12 września, w liturgiczne Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi i w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Tuż przed ingresem biskup Edward Janiak nawiedził kaliskie sanktuarium św. Józefa, by zawierzyć tam swoją posługę i całą diecezję świętemu patronowi. Następnie, po przejściu do katedry św. Mikołaja (deszcz uniemożliwił procesję, księża biskupi musieli skorzystać z autokaru) rozpoczęła się Eucharystia – Msza św. ingresowa. Zgromadzonych przywitał bp Stanisław Napierała, administrator apostolski diecezji kaliskiej, a do lipca bieżącego roku – przez 20 poprzednich lat – biskup ordynariusz diecezji kaliskiej. – Weź ster nawy Kościoła kaliskiego w swoje ręce i prowadź go. Duc in altum! Na głębię, Księże Biskupie, na głębię – powiedział biskup senior kaliski do obejmującego rządy kanoniczne w Kaliszu bp. Edwarda Janiaka. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał bullę papieża Benedykta XVI z 21 lipca 2012 r., nominującą dotychczasowego biskupa tytularnego Scilium i pomocniczego archidiecezji wrocławskiej na urząd biskupa ordynariusza diecezji kaliskiej. Następnie abp Migliore przekazał tekst bulli bp. Edwardowi Janiakowi. Pastorał biskupi z rąk biskupa seniora Stanisława Napierały odebrał nuncjusz i przekazał go na znak władzy i misji pasterskiej w diecezji kaliskiej bp. Edwardowi Janiakowi. Następnie nuncjusz wprowadził nowego biskupa kaliskiego na miejsce na katedrze biskupiej, która symbolizuje wspólnotę wiernych z biskupem i jedność wiary, a także Urząd Nauczycielski Kościoła.

Homagium, czyli uroczysty akt wierności, oddania i jedności złożyli nowemu biskupowi przedstawiciele stanów diecezji kaliskiej: duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych i wiernych świeckich.

 

Człowiek skarbem dla Boga i narodu

W kazaniu wygłoszonym z ambony nowy biskup kaliski Edward Janiak podziękował za 20 lat posługi biskupiej bp. Stanisławowi Napierale, przechodzącemu na emeryturę pierwszemu biskupowi kaliskiemu i organizatorowi struktur diecezji kaliskiej, wyrażając uznanie „za  wielokierunkowy trud i wysiłek, jakim znaczył każdy dzień swojej biskupiej służby Ludowi Bożemu na przestrzeni całego ostatniego 20-lecia”. – Mam na myśli zarówno organizację struktur nowej diecezji, jak również budowę instytucji koniecznych dla funkcjonowania Kościoła diecezjalnego, a nade wszystko integrację różnych tradycji wnoszonych we wspólnotę diecezjalną przez równie cenne części pochodzące z sześciu diecezji – podkreślał biskup kaliski Edward Janiak, dziękując swemu poprzednikowi. Podziękowanie „za ofiarną pomoc biskupowi diecezjalnemu oraz roztropne zatroskanie o wszelkie odcinki życia duszpasterskiego” bp Janiak skierował też pod adresem bp. Teofila Wilskiego, emerytowanego biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej.

Wygłaszając homilię, bp Janiak zwrócił się najpierw do księży diecezji kaliskiej: – Rozumiecie z pewnością, że ten największy skarb dla Boga i narodu, jakim jest człowiek, trzeba ratować dzisiaj przez nową ewangelizację – mówił nowy biskup kaliski, nawiązując wyraźnie do zbliżającego się synodu biskupów w sprawie nowej ewangelizacji i upominając się o człowieka i konieczność nieustannej ewangelizacji ludzi. Biskup zapewnił, że modli się za kapłanów, by hart ich kapłańskich serc i siła osobistej świętości sprostały trudnym czasom współczesnym. – Wierzę też, że staniecie ze swoim biskupem do dalszej rzetelnej pracy, że ją podejmiecie z nie mniejszym zapałem, niż to dotąd czynicie – dodał bp Janiak.

Nowy biskup kaliski zachęcił też wszystkich rodziców, by „stali odważnie na straży czystości obyczajów i wiary świętej w rodzinach”. – Trud wychowania nowych pokoleń w wierze i miłości ku Bogu, bliźnim i ojczyźnie dźwigajcie radośnie. Przecież to sam Bóg podzielił się z Wami twórczą mocą i postawił przed Wami zadanie powoływania do życia nowych pokoleń w polskim narodzie – mówił do ojców i matek nowy ordynariusz kaliski. Biskup zachęcił też młodzież do wierności ideałom oraz Bogu i ojczyźnie, wskazując na postać bł. Jana Pawła II i przesłanie jego pontyfikatu.

Bp Janiak zaprosił wszystkich wiernych do współpracy, zapewniając, że „nikomu, kto jest człowiekiem dobrej woli, zajęć dla dobra Kościoła kaliskiego nie zabraknie”, bowiem „w służbie Kościołowi nie ma bezrobotnych, nie ma ludzi niepotrzebnych, nie ma emerytów”. – Z „drżeniem serca” podejmuję nowe zadanie – wyznał pod koniec kazania biskup kaliski Edward Janiak. – Zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego Przymierza – Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo – mówił bp Janiak. Przypomniał też, że jego biskupią dewizą są słowa: Oportet servire – „trzeba, abym służył”. – W tym duchu staję dziś przed Wami i takim pragnę pozostać do końca jako wasz biskup – zakończył homilię biskup kaliski.

W uroczystości ingresu nowego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka wzięło udział kilka tysięcy wiernych, kilkudziesięciu biskupów wraz z nuncjuszem apostolskim abp. Celestino Migliore, prymasem Polski abp. Józefem Kowalczykiem, prymasami seniorami: kard. Józefem Glempem i abp. Henrykiem Muszyńskim, kard. Henrykiem Gulbinowiczem, emerytowanym arcybiskupem wrocławskim oraz metropolitą poznańskim Stanisławem Gądeckim – wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a także metropolitą wrocławskim abp. Marianem Gołębiewskim. W ingresie wzięła też udział rodzina bp. Janiaka, m.in. matka biskupa oraz władze świeckie. Wierni tłumnie wypełnili katedrę oraz plac przed nią, witając swego nowego pasterza.

 

 Bp Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach. Jego przodkowie pochodzili z ziemi kaliskiej, z dekanatu złoczewskiego. 19 maja 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie, stając się prezbiterem archidiecezji wrocławskiej, w której w październiku 1996 r. z woli Ojca Świętego Jana Pawła II został ustanowiony biskupem pomocniczym. 21 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem ordynariuszem kaliskim, a 12 października 2012 r. odbył on ingres do kaliskiej katedry pw. św. Mikołaja. Jest doktorem teologii, członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, delegatem KEP ds. Imigracji, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą. Diecezja kaliska ustanowiona została przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 1992 r. Należy do metropolii poznańskiej. Jej pierwszym biskupem, a tym samym organizatorem jej struktur, jest obecny biskup senior kaliski Stanisław Napierała. Diecezja zajmuje obszar ponad 10 tys. km kw., ma ponad 750 tys. mieszkańców, 280 parafii, niemal 500 księży. Patronem diecezji jest św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i Opiekun Zbawiciela, czczony szczególnie w kaliskim sanktuarium pod jego wezwaniem. Kościołem katedralnym jest katedra św. Mikołaja w Kaliszu, zaś w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się konkatedra pw. św. Stanisława Bp. i Męczennika. Bp Edward Janiak jest drugim w dziejach biskupem ordynariuszem kaliskim.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki