Logo Przewdonik Katolicki

Pożyteczne procenty

PK
Fot.

Podajemy wybrane organizacje pożytku publicznego działające na terenie archidiecezji poznańskiej, których działalność możemy wesprzeć, przekazując na ich rzecz 1 proc. podatku dochodowego:

 

 

Nazwa: Caritas Poznańska Zakład Charytatywno-Opiekuńczy

nr KRS: 0000224658

Caritas Archidiecezji Poznańskiej przeznaczy przekazane pieniądze na działalność domów matki i dziecka, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci i młodzieży, jadłodajnie, pomoc na operacje, leczenie, leki, w sytuacjach losowych, wakacje dla dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom kataklizmów, klęsk żywiołowych. Dodatkowe informacje na: www.caritaspoznan.pl.

 

Nazwa: Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

nr KRS: 0000039129

Fundacja powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Fundacja organizuje m.in. wysyłanie do pracy na misjach polskich lekarzy i pielęgniarek oraz wysyłkę leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Prowadzi także wiele akcji, np. „Puszka dla Maluszka” czy „Ołówek dla Afryki”. Więcej na www.medicus.ump.edu.pl.

 

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary

nr KRS: 0000068091

TPPF zajmuje się organizacją życia kulturalnego w farze, a także zbieraniem środków na odnowienie barokowej świątyni. Ostatnie lata były naprawdę owocne w tym względzie: całe wnętrze fary zostało odrestaurowane. Do spłacenia jest jeszcze kredyt, jaki parafia zaciągnęła na spłatę jej finansowego wkładu do projektu unijnego. Dodatkowe informacje na: www.fara.archpoznan.org.pl.

 

Nazwa: Fundacja Arka

nr KRS: 0000054452

Fundacja Arka (L’Arche) jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy na pewien czas lub na stałe decydują się być w Arce. Misją Arki jest bycie znakiem nadziei, który odsłania dar ludzi z upośledzeniem umysłowym w ten sposób, że świat może być wzbogacony ich obecnością. W Poznaniu wspólnota działa przy ul. Polańskiej 13a. Dodatkowe informacje na: www.arka.nolit.pl.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

nr KRS: 0000090832

Celem działania jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych. W szczególności prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza przez organizowanie poradnictwa rodzinnego, obozów i kolonii dla dzieci oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych. Stowarzyszenie działa przy ul. Fredry 11, przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Dodatkowe informacje na: www.srkap.archpoznan.org.pl.

 

Nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

nr KRS: 0000207523

Fundacja realizuje historyczne zadania Zakonu Maltańskiego: opiekę nad chorymi i ubogimi. Wspiera również ofiary kataklizmów i konfliktów wojennych, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych i środowiskowe domy pomocy. Dzięki wsparciu możliwa będzie budowa nowej siedziby Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej „Pomoc Maltańska” przy parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. W Poznaniu działa ona przy ul. Świętojańskiej 1.

 

Nazwa: Dom na Skale

nr KRS: 0000248232

Fundacja „Dom na Skale” stawia sobie za cel formację i przygotowywanie ludzi młodych do podjęcia przyszłych obowiązków małżonków i rodziców oraz wspieranie rodzin w ich rozwoju, oferując im również fachową pomoc duszpasterską, psychologiczną, pedagogiczną i prawniczą. Tym celom ma służyć także budowany w Czmońcu (między Poznaniem a Śremem) Dom Formacji Rodziny. Dodatkowe informacje na: www.dom.icnet.pl.

 

Nazwa: Fundacja „Głos dla Życia”

nr KRS: 0000037425

Fundacja podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny, prowadzi pomoc charytatywną, wspierając materialnie, rzeczowo i doradczo matki w stanie błogosławionym i rodziny wielodzietne znajdującą się w trudnym położeniu. Wydaje również magazyn „Głos dla Życia” oraz rozprowadza książki i materiały podkreślające wartość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony. Dodatkowe informacje na: www.prolife.com.pl.

 

Nazwa: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie

nr KRS: 0000249541

Ojcowie bonifratrzy prowadzący w Marysinie (k. Gostynia) szpital rozpoczęli to nowe dzieło przeznaczone dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki. Tu otrzymają schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską. Dodatkowe informacje na: www.boik.of.pl.

 

Nazwa: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

nr KRS: 0000057720

ZHR oficjalnie powstał w 1989 r. Swoimi tradycjami nawiązuje jednak do ideałów skautowych przedwojennego harcerstwa polskiego, zlikwidowanego przez władze komunistyczne. Ta organizacja stawia sobie za cel wychowywanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim, kształtując w nim postawę służby Bogu i Ojczyźnie. Dodatkowe informacje na: www.wielkopolska.zhr.pl. Kod Okręgu Wielkopolskiego ZHR: WLP 001.

 

Nazwa: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

nr KRS: 0000031654

Głównym celem działającego od 1997 r. Towarzystwa jest pozyskiwanie środków dla Hospicjum Palium znajdującego się na os. Rusa w Poznaniu, w celu wspierania różnych form opieki paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi. Hospicjum zapewnia chorym opiekę i leczenie objawowe, którym zajmuje się interdyscyplinarny zespół lekarzy i pielęgniarki, a także rehabilitację oraz wsparcie socjalne, psychiczne i duchowe. Dodatkowe informacje na: www.hospicjum-palium.pl.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki