Logo Przewdonik Katolicki

Medaliści z Opalenicy

PK
Fot.

Dwoje mieszkańców Opalenicy: Felicja Ratajczak i Marian Szumiński zostało wyróżnionych przez abp. Stanisława Gądeckiego medalami Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Za znaczące zasługi dla archidiecezji poznańskiej), które otrzymali 26 grudnia 2010 r. Poniżej prezentujemy sylwetki odznaczonych opaleniczan

.

 

Apostolstwo przez teatr

Felicja Grynia-Ratajczak jest rodowitą opaleniczanką. W dzieciństwie na małą Felę ogromny wpływ miała jej pierwsza nauczycielka Jadwiga Kuczyńska. To ona zaraziła ją  pasją do kultury i pracy zespołowej – teatralnej i śpiewaczej. Zaczęły się pierwsze występy sceniczne i miłość do teatru, która pozostała jej już na całe życie.

Po maturze zdanej w 1955 r. pani Felicja przez rok pracowała w miejscowości Leszno Górne, w województwie zielonogórskim, jako kierowniczka świetlicy kulturalno-oświatowej. Tam zdobyła „ostrogi” w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Jej drugą pasją jest tradycyjna kultura ludowa.

Kiedy wróciła do Opalenicy, podjęła pracę w przedszkolu cukrowniczym, a jej zaangażowanie i więź z dziećmi wykraczała daleko poza mury budynku przedszkolnego. W 1959 r. miała okazję wystąpić w przedstawieniu pt. Święta Bernadetta wystawionym na scenie salki parafialnej parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy. Później także sama przygotowywała m.in. programy artystyczne dożynek – na tyle pozwalała panująca wówczas w naszym kraju sytuacja. W 1960 r. wyszła za mąż za Kazimierza Ratajczaka. Mają dwie córki: Katarzynę i Renatę. Obie, zapewne wzorem matki, wybrały pracę pedagogiczną i troskę o wychowanie dzieci.

W latach 1972–1987 miejscem pracy pani Felicji, a raczej realizowania pasji i powołania, było przedszkole w Sielinku. Również i tam wykorzystywała wszelkie okazje do tego, by organizować spektakle i występy, wplatając w nie zawsze wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Podobnie było w przedszkolu na os. Centrum w Opalenicy, w którym pracowała do 1990 r.

Po ciężkiej operacji, którą, jak sama twierdzi, przeżyła z Bożą pomocą, pani Felicja stworzyła w Opalenicy teatr amatorski. Pierwsze przedstawienie – Pieśń o Bernadetcie, wystawiła w 1993 r. podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w tym mieście. W ciągu następnych 15 lat powstawały kolejne sztuki i rosły nowe pokolenia aktorów amatorów, a w teatrze pani Felicji występowały nieraz całe rodziny. Po prostu zarażała ludzi swoją pasją. Dzięki temu wciąż istnieje i rozwija się w Opalenicy teatr amatorski.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zwrócił się do metropolity poznańskiego o uhonorowanie zasług Felicji Ratajczak dla naszej archidiecezji. Prośbę o przyznanie medalu motywowano tym, że angażuje się ona „całkowicie i bez reszty w życie religijne i kościelne, przekazując bliźnim wzorce chrześcijańskiego życia i kultury”, a „szczególnie ogromne zasługi położyła w upowszechnianiu literatury i dramatu przez opracowanie, reżyserię i wystawianie sztuk teatralnych”.

 

 

Umiejętności w służbie Kościołowi

Marian Szumiński, absolwent technikum budowlanego w Poznaniu, urodził się 17 marca 1936 r. w Opalenicy. W latach szkolnych był ministrantem, a od 1999 r. pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy. Od 11 lat jest również członkiem opalenickiego oddziału Akcji Katolickiej. Na prośbę proboszcza ks. Włodzimierza Koperskiego z parafii pw. św. Andrzeja Boboli na Junikowie w Poznaniu bezinteresownie sporządził dokumentację i kierował modernizacją tamtejszego probostwa, a także w trudnym okresie komunistycznym dokonywał dla tej parafii zakupów materiałów budowlanych. Przez wiele lat służył też kompetentną radą i pomocą przy wszelkich pracach podejmowanych w kościele i wokół niego.

Z kolei w latach 1998–1999 Marian Szumiński opracował dla potrzeb parafii św. Mateusza w Opalenicy księgi cmentarne, sporządził ewidencję grobów w poszczególnych kwaterach i rzędach oraz oznaczył je słupkami i numerami. Natomiast w 2001 r., po 270 latach starań, przy kościele św. Mateusza postawiono nową dzwonnicę o wysokości 22 metrów; niezbędną dokumentację przygotował Marian Szumiński. Społecznie pełnił  również funkcję kierownika robót i przyczynił się do sprawnej realizacji tej inwestycji. Ponadto przez ponad 20 lat był doradcą proboszcza przy wszystkich pracach budowlano-remontowych podejmowanych w parafii.

Marian Szumiński wielokrotnie brał udział, wraz z żoną, w przedstawieniach teatralnych organizowanych w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Opalenicy.

 


Artykuł przygotowano m.in. na podstawie opracowań Jeremiego Mroczka i Zygmunta Dudy.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}