Logo Przewdonik Katolicki

Akcja Katolicka to szkoła wiary

Ks. dr Krzysztof Michalczak
Fot.

Z ks. prof. Tadeuszem Borutką,członkiem Krajowej Rady Akcji Katolickiej w Polsce, rozmawia ks. dr Krzysztof Michalczak

 
O roli świeckich w Kościele mówi się dzisiaj coraz częściej i głośniej. Powstają ruchy i stowarzyszenia, w których laikat odgrywa ważną rolę. Co wyróżnia Akcję Katolicką? Czy nie jest ona tylko jednym z licznych stowarzyszeń kościelnych?
– „Akcja Katolicka jest niezbędna dla Kościoła”. To słowa bł. papieża Jana Pawła II, który z mocą podkreślił: „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (…), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary”. Kościół potrzebuje wspólnoty ludzi świeckich, wiernych swemu powołaniu i zgromadzonych wokół kapłanów gotowych dzielić z nimi codzienny trud ewangelizowania wszystkich środowisk. Stowarzyszenie to ma być szkołą, wspólnotą formacji świeckich, które gotowe są przemieniać świat, opierając się na Ewangelii.
 
Aby ewangelizować świat, potrzebne jest zakorzenienie w Chrystusie. Inaczej mówiąc,  chrześcijanin, aby mógł być prawdziwym świadkiem Ewangelii, nieustannie sam musi odnawiać swoją więź z Bogiem przez formację. W jaki sposób czynią to członkowie Akcji Katolickiej?
– Systematycznie kształtują swoją duchowość, która przede wszystkim rodzi się z kontemplacji oblicza Chrystusa. Podstawą aktywności apostolskiej członków Akcji Katolickiej musi być autentyczne życie religijne: duch modlitwy, przystępowanie do sakramentów świętych, przestrzeganie przykazań Bożych i kościelnych, praktykowanie uczynków pokutnych i cnót chrześcijańskich. Oprócz tego członkowie Akcji dbają o formację teologiczną, czyli gruntowną znajomość prawd wiary i przyjęcia ich jako własnych. Dokonuje się to przez udział w katechezie dorosłych oraz samokształcenie religijne. Dopiero taka formacja może stanowić podstawę jedności członka Akcji z Kościołem, z jego hierarchią oraz różnymi wspólnotami działającymi w obrębie Kościoła powszechnego.
Należy wspomnieć także o konieczności formacji praktycznej członków Akcji Katolickiej, czyli o potrzebie przygotowania do działań apostolskich, realizowanych przez osobiste studia pastoralne i spotkania z ludźmi mającymi bogate doświadczenie apostolskie, przez dzielenie się własnymi doświadczeniami czy samą praktykę apostolatu.
Stowarzyszenie nie realizuje własnego programu formacyjnego, ale opiera się ściśle na zaleceniach Konferencji Episkopatu Polski.
 
„Kościół naszym domem” to hasło programu roku duszpasterskiego, który rozpocznie się 27 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu. W jaki sposób członkowie Akcji Katolickiej chcą je realizować?  
– Główne cele pracy duszpasterskiej to odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, formacja biblijna i duchowa, a także świadome przyjmowanie sakramentów. Program jest wyrazem przeświadczenia ludzi Kościoła, że w dzisiejszych czasach potrzebna jest szeroka propozycja duchowego rozwoju, odwaga zapraszania do wchodzenia na drogę doświadczenia wiary, wzywania ku wzrastaniu do coraz głębszej więzi z Bogiem oraz stwarzania możliwości poznawania tego, czym jest modlitwa, życie duchowe i praca nad kształtowaniem sumienia.
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki