Logo Przewdonik Katolicki

W Panu złożę ufność moją...

Łukasz Starczewski
Fot.

Zmarły 16 sierpnia 2009 r. bp Czesław Lewandowski żyje w naszej zbiorowej pamięci jako wzór chrześcijańskiej pokory, umiłowania Boga i Kościoła. Myśląc i modląc się za śp. księdza biskupa, przypomnijmy jego kontakty z polskim papieżem.

Z biskupem krakowskim
Pierwsze spotkania ks. Lewandowskiego z bp. Karolem Wojtyłą odbywały się na KUL, gdzie kapłan studiował w latach 1956–1958. Kontakty –  już z kard. Wojtyłą – zintensyfikowały się po wyniesieniu ks. Lewandowskiego do godności biskupa pomocniczego włocławskiego (16 lutego 1973 r.). Nie miały one natury osobistej, sprowadzały się do korespondencji urzędowej, zaproszeń i pism kurtuazyjnych, jakie ksiądz kardynał wysyłał do wszystkich biskupów polskich. Do spotkań dochodziło głównie podczas posiedzeń Konferencji Episkopatu Polski.
W pierwszym liście, z datą 12 marca 1973 r., bp krakowski kard. Karol Wojtyła przesyła ks. Lewandowskiemu gratulacje z okazji przyjęcia sakry biskupiej. Od Wielkanocy 1973 r. trwa wymiana życzeń świątecznych i imieninowych, kontynuowana po 16 października 1978 r. We wspomnianej korespondencji urzędowej hierarchowie poruszali problematykę dotyczącą misji (miała być poruszana na przygotowywanym synodzie biskupów).
Od 1974 r. bp Lewandowski otrzymywał corocznie zaproszenie na krakowskie obchody ku czci św. Stanisława. Wybrał się na nie tylko raz, w 1978 r. Interesująca jest korespondencja dotycząca starań kard. Wojtyły o wznowienie fakultetu teologicznego na UJ i ugruntowania akademickiego charakteru studiów w seminariach duchownych. W dniach 14–16 września 1976 r. bp Czesław uczestniczył w organizowanym przez kard. Wojtyłę Kongresie Teologów Polskich w Krakowie. Kilka miesięcy przed wyborem na papieża kard. Wojtyła przesłał mu materiały do dyskusji na konferencji plenarnej Episkopatu pt. „Kościół a sprawy kultury wPolsce”.
 
Z wikariuszem Chrystusowym
W korespondencji po 16 października 1978 r. przeważa ta, którą prowadziły urzędy podległe Ojcu Świętemu. Przykładowo: z Sekretariatu Stanu wpłynęło pismo zawiadamiające o ogłoszeniu roku 1987 Rokiem Maryjnym. W tym też roku ksiądz biskup otrzymał podziękowanie za udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym z udziałem Jana Pawła II. W lipcu 1989 r. wyjednał u Ojca Świętego przesłanie telegramu z błogosławieństwem dla szkolnych kolegów: uczestników zjazdu absolwentów i wychowanków Gimnazjum Towarzystwa „Oświata” i Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Nie omieszkał za to podziękować.
Do korespondencji z papieżem należy pisemna rezygnacja z funkcji biskupa pomocniczego włocławskiego, z datą 3 maja 1997 r. W imieniu Ojca Świętego rezygnację przyjął sekretarz stanu kard. Angelo Sodano; on też podziękował księdzu biskupowi za ofiarną posługę. 
Bezpośrednie spotkania miały miejsce podczas pielgrzymek bp. Czesława do Rzymu. Pierwsze odbyło się z racji inauguracji pontyfikatu; drugie, w 1982 r. – z okazji kanonizacji bł. Maksymiliana Kolbego. Rok później ksiądz biskup towarzyszył pielgrzymującym katechetkom i siostrom z parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. W 1987 i 1993 r. uczestniczył w wizycie biskupów ad limina apostolorum, a w grudniu 1991 r. – w konwiwencjach neokatechumenatu. Pobyt w 1998 r. związany był z 20-leciem pontyfikatu Jana Pawła II.
Zrozumiałe, że spotkania bp. Czesława z Ojcem Świętym odbywały się też podczas papieskich pielgrzymek do ojczyzny, zwłaszcza czwartej i siódmej, kiedy Jan Paweł II odwiedził Włocławek i Licheń. 
 
Słowa poparte myślą
Ks. bp Czesław Lewandowski jest autorem kilku tekstów poświęconych Janowi Pawłowi II. Opublikowane są w księgach pamiątkowych (wydanych przez teologów włocławskich) z okazji 25-lecia pontyfikatu i po śmierci papieża. Nadto, po wyborze kard. Wojtyły na tron Piotrowy, napisał o nim wspomnienie do specjalnego wydania „L’Osservatore Romano” (7 listopada 1978 r.). Lektura tych publikacji uświadamia, jak istotny wpływ na autora wywarło nauczanie i świadectwo życia polskiego papieża.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki