Logo Przewdonik Katolicki

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego

Abp Stanisław Gądecki
Fot.

Drodzy Archidiecezjanie!

W świętą noc Narodzenia Pańskiego podążamy myślą i sercem do groty betlejemskiej, w której umieszczono napis: „Tutaj z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”.

Chrystus jest odwiecznym Słowem Boga, które przyjęło postać cielesną. Przez Chrystusa w Duchu Świętym zostaliśmy obdarowani Bożym życiem i powołani do komunii z Bogiem oraz między nami. Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest więc faktem, który można uznać za zamkniętą przeszłość. W Jego obecności staje cała ludzka historia: On oświeca teraźniejszość i przyszłość świata. Dlatego – jak przypomina nam Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji o Bożym Słowie – nie ma ważniejszej rzeczy niż umożliwienie dzisiejszemu człowiekowi dostępu do Boga, który w Chrystusie przemawia i przekazuje nam swoją miłość, abyśmy mieli życie w obfitości (por. J 10.10).

Boże Narodzenie objawia również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje wielkość oraz ogromną wartość życia ludzkiego także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Jest rzeczywistością świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość, czyli dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom (por. EV, 2).

 

Umiłowani Archidiecezjanie!

Łamiąc się z Wami w duchu opłatkiem, składam każdemu serdeczne życzenia.

Kapłanom i osobom życia konsekrowanego życzę, by tajemnica Boga, który stał się człowiekiem, pomnożyła naszą radosną gotowość służby człowiekowi w komunii z Chrystusem.

Rodzicom życzę, by Jezus Chrystus, który jest Światłością świata, zajaśniał blaskiem prawdy i miłości w mrokach niejednokrotnie trudnego życia.

Osobom starszym i chorym życzę, by Boże Dzieciątko przyniosło im pokój i radość.

Ze szczególną pasterską miłością zwracam się do Was, ukochane dzieci i droga młodzieży, życząc Wam, byście zawsze byli blisko Pana Jezusa, który jest Waszym najlepszym i niezawodnym Przyjacielem.

 

Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami wszystkimi!

 

 


 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki