Logo Przewdonik Katolicki

Umowa najmu

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy często pytają o podstawowe zasady dotyczące umowy najmu.

 


 

 

Najem jest, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umową wzajemną, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem najmu mogą być wszelkie rzeczy, a więc zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a wśród nich także ich części, czyli lokale. Istotą najmu jest wyłącznie umożliwienie najemcy korzystania z cudzej rzeczy. Najem nie powoduje więc żadnych przesunięć majątkowych między stronami, ani pobierania pożytków z przedmiotu najmu. Umowę najmu najczęściej wykorzystuje się przy wynajmie mieszkań.
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych dokładnie precyzuje, jak taka umowa musi być skonstruowana. Przede wszystkim zasadą jest, że umowa najmu lokalu powinna być zawarta na czas nieoznaczony, chyba że najem lokalu jest związany ze stosunkiem pracy lub najemca żąda zawarcia umowy na czas oznaczony. Należy pamiętać, że małżonkowie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich.
Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają określone prawa i obowiązki. Wynajmujący jest obowiązany oddać najemcy do używania lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi takimi, jak piwnica czy strych. Lokal musi posiadać sprawnie działające urządzenia techniczne, umożliwiające najemcy korzystanie z oświetlenia, ciepłej i zimnej wody, windy, zbiorczej anteny i innych urządzeń należących do wyposażenia budynku. Ponadto wynajmujący ma obowiązek dokonywania ważniejszych napraw lokalu, utrzymywania go w należytym stanie oraz zapewnienie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń w budynku.
Natomiast podlega obowiązkowi płacenia czynszu oraz dbania o utrzymanie w należytym stanie zajmowanego lokalu wraz z dokonywaniem napraw i konserwacji, m.in. podłóg, drzwi, okien czy wbudowanych mebli.
Oczywista z natury walka pomiędzy wynajmującymi (właściciele) a najemcami (lokatorzy) o wysokość czynszu, nie zwalnia obu stron umowy najmu z konieczności respektowania ustawowych regulacji dla uniknięcia problemów prawnych. Ponadto przed podpisaniem zawsze należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy najmu, gdyż ma ona decydujące znaczenie przy rozwiązywaniu wszelkich sporów.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki