Logo Przewdonik Katolicki

Niepłodność a podstęp

ks. Jan Glapiak
Fot.

Poznałam chłopaka, który bardzo mi się podoba. Chciałabym z nim spędzić całe życie, w takim oczywiście znaczeniu, by zawrzeć z nim sakrament małżeństwa. Tylko, że ja nie mogę mieć dzieci. Chorowałam, była operacja... Niestety, on jeszcze o tym nie wie... Monika

 

Poznałam chłopaka, który bardzo mi się podoba. Chciałabym z nim spędzić całe życie, w takim oczywiście znaczeniu, by zawrzeć z nim sakrament małżeństwa. Tylko, że ja nie mogę mieć dzieci. Chorowałam, była operacja... Niestety, on jeszcze o tym nie wie...

Monika

 

Sama niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności. Jeżeli druga strona zawierająca małżeństwo z osobą niepłodną ma świadomość tego faktu i mimo wszystko decyduje się na ten związek, małżeństwo jest zawierane ważnie. Problemem natomiast byłoby zatajenie faktu niepłodności. Moglibyśmy wówczas mieć do czynienia z podstępem (por. kan. 1084 § 3 KPK).

Podstęp jest to rozmyślne działanie lub zachowanie się celem wprowadzenia kogoś w błąd i skłonienia go np. do zawarcia małżeństwa. Stąd kan. 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że nieważne jest małżeństwo, jeżeli jedno z nupturientów wprowadza podstępnie drugą stronę w błąd co do przymiotu swojej osoby, na skutek czego z natury rzeczy wspólnota życia małżeńskiego może być poważnie zakłócona. Dlatego duszpasterz przy spisywaniu protokołu przedślubnego pyta narzeczonych, czy któreś z nich nie ukrywa czegoś, co mogłoby w małżeństwie zakłócić w sposób poważny życie wspólnoty.

Kodeks Prawa Kanonicznego w jednym tylko przypadku wprost wspomina o podstępnym wprowadzeniu w błąd, właśnie przez zatajenie niepłodności (kan. 1084 § 3; 1098). Natomiast według „Instrukcji o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim” wydanej przez Konferencję Episkopatu Polski w 1986 r. wprowadzenie drugiej strony w błąd może dotyczyć także zaawansowanej skłonności do picia alkoholu, narkomanii, ciąży z inną osobą, czy jakiegoś poważnego obciążenia natury moralnej lub finansowej, będącego konsekwencją dotychczasowego sposobu życia jednego z narzeczonych (n. 67).

Widzimy, jak ważne jest dobre poznanie kandydata na małżonka(ę), aby na ile to możliwe wyeliminować podstępne działania.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki