Logo Przewdonik Katolicki

Zwalczać pokusy mocą wiary

PK
Fot.

Z arcybiskupem Edwardem Ozorowskim, metropolitą białostockim, rozmawia Michał Bondyra

 

 
Fragment Ewangelii według św. Marka, czytany podczas pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, traktuje o kuszeniu Jezusa przez szatana. Jaki wniosek z tego fragmentu powinien płynąć dla nas, ludzi wierzących?
– Wniosków jest kilka. Kuszenie Jezusa pokazuje, iż był On prawdziwym człowiekiem i doświadczał tego wszystkiego, czego doświadczają ludzie. Kuszenie Jezusa potwierdza też prawdę, iż zło wyprzedza człowieka, który nie tyle czyni zło, ile mu ulega. Tak było w raju, tak też jest w każdym innym przypadku. Kuszenie Jezusa pokazuje również, iż człowiek ma w sobie możność przeciwstawić się pokusie i ją zwyciężyć. Jezus Chrystus dokonał tego mocą zjednoczenia z Bogiem, człowiek osiągnąć to może mocą łaski Bożej.
 
Dzisiejszy świat kusi wieloma rzeczami. Jak Ksiądz Arcybiskup sądzi, którymi najbardziej? W walką z którymi pokusami powinniśmy się najmocniej zaangażować? Które z nich są dla nas najgroźniejsze?
– Pokus jest wiele i różną posiadają kwalifikację moralną. Najgorszym stanem jest mówienie sobie, że Boga nie ma lub że On kłamie, albo mną się nie interesuje. Wtedy zaczyna się żyć tak, jakby Boga nie było. Gdy się wyrzuci Boga, w Jego miejsce wprowadza się bożki: pieniądze, karierę, sławę itp. Dają one nawet ludziom chwilowe zadowolenie. Na Zachodzie umieszczono na autobusach miejskich plakaty: „Boga nie ma. Nie martw się! Korzystaj z życia”. Jeśli zaś Boga nie ma, to życie nie ma sensu, bo wszystko w końcu obraca się w niwecz.
 
Większe czy mniejsze pokusy ma każdy. Najważniejsze, by im nie ulec, a potrafić się im skutecznie przeciwstawić. Może Wasza Ekscelencja dać kilka praktycznych porad, jak to zrobić?
– Są pokusy, które ludzie zwalczają o własnych siłach. Wszyscy, którzy chcą być mistrzami w jakiejkolwiek dziedzinie świeckiej, muszą dużo ćwiczyć i wiele się wyrzec. Pokusy, które odciągają człowieka od Boga, można pokonać tylko mocą wiary. Wiara jest darem danym i zadanym przez Boga; jest łaską, która owocuje, gdy jest odwzajemniona. Ludzie, którzy odrzucają wiarę, lekceważą ją lub fałszują, prędzej czy później poniosą klęskę. Wiarę pielęgnujemy przez modlitwę, medytację i zachowanie przykazań. Kto idzie tą drogą, przejdzie zwycięsko największą próbę. Kto z niej schodzi, kończy na manowcach.
 
 
 
 
 
 
Abp Edward Ozorowski, ur. w 1941 roku w Wólce-Przedmieście koło Białegostoku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1964 roku, a sakrę biskupią 29 kwietnia 1979 roku. W roku 1976 uzyskał habilitację, dwa lata później został mianowany docentem, dziewięć lat później profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1994 profesorem zwyczajnym nauk teologicznych w zakresie dogmatyki i historii teologii.
Jest pierwszym biskupem, którego mianował na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. Swoją dotychczasową posługę pasterską sprawował jako biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Przez wiele lat był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Kierował Archidiecezjalnym Komitetem Przygotowania Wizyty Ojca Świętego w Białymstoku w 1991 roku. Przyczynił się do powstania Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej na białostockim uniwersytecie, której jest kierownikiem. Reprezentował Episkopat Polski na XI Zebraniu Zwyczajnym Synodu Biskupów w Watykanie w 2005 roku. Mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą białostockim 20 października 2006 r. Uroczysty ingres do katedry w Białymstoku odbył się 16 listopada 2006 roku.
W Episkopacie Polskim jest: przewodniczącym Sekcji Teologicznej Komisji Nauki Wiary, członkiem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członkiem Zespołu ds. Sanktuariów w Polsce. Ponadto jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Mariologicznego, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, American Biographical Institute, The International Biographical Center (Cambridge), Geographical Society.
Wykłada na: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uniwersytecie w Białymstoku, w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, na Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu. Jest koordynatorem Zakładu Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczącym Rady Naukowej ds. Kolegium Teologicznego i Studium Teologii w Białymstoku, Kierownikiem Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej na uniwersytecie w Białymstoku.
Otrzymał: nagrodę indywidualną Ministerstwa Edukacji Narodowej, Złoty Medal Research Fellow ABI, nagrodę Pietrzaka za refleksję teologiczną nad człowiekiem i jego miejscem w historii zbawienia oraz za wkład w dialog ekumeniczny. W 2007 r. został doktorem honoris causa uniwersytetu w Białymstoku.
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki