Logo Przewdonik Katolicki

Pracownik na chorobowym

Justyna Koper
Fot.

Wielu czytelników pyta o uprawnienia pracowników w okresie choroby.

Jakie są uprawnienia pracowników w czasie niezdolności do pracy?

Kodeks pracy stanowi, że pracownik za czas niezdolności do pracy ma prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Co to jest wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe jest to świadczenie, które przysługuje pracownikowi w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży. Wynagrodzenie chorobowe należy się także pracownikom, którzy poddali się niezbędnym specjalistycznym badaniom lekarskim.

W jakiej wysokości zakład pracy wypłaca wynagrodzenie chorobowe?

Pracownik, w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Natomiast 100 proc. wynagrodzenia otrzymują pracownicy niezdolni do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży, oraz pracownicy, którzy poddali się specjalistycznym badaniom lekarskim.

Jakie są obowiązki zakładu pracy w zakresie wypłaty wynagrodzenia chorobowego?

Zakład pracy ma obowiązek wypłacania tego wynagrodzenia z własnych środków finansowych za okres pierwszych 33 dni niezdolności pracownika do pracy.

Ponadto zakład pracy ma przede wszystkim obowiązek płacenia składek ubezpieczeniowych pracownikom.

Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ZUS?

ZUS ma obowiązek wypłacać pracownikowi świadczenie chorobowe od 34. dnia niezdolności do pracy. Według zasad wynikających z przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa okres pobierania wynagrodzenia chorobowego dolicza się do okresu pobierania zasiłku chorobowego. Pracownikowi wlicza się tę niezdolność do okresu zasiłkowego, jeżeli przerwa między poprzednią nieobecnością a powstaniem nowej niezdolności do pracy, spowodowanej tą chorobą, nie przekroczyła 60 dni.     

Kiedy niezdolność do pracy na skutek choroby może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?  

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Natomiast, gdy pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy, co najmniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, wówczas pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

 

                                                                                    

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki