Logo Przewdonik Katolicki

Chrzest dziecka zza granicy

ks. Jan Glapiak
Fot.

Moja córka z mężem mieszka w Stanach Zjednoczonych. Niedawno urodził im się syn. Jest ich pragnieniem, a także całej naszej rodziny, aby chrzest tego dziecka odbył się w Polsce, w parafii, z której pochodzi córka. W Polsce mieszkają pozostali nasi krewni, także kandydaci na chrzestnych. Jakie warunki w tej sytuacji należy spełnić? Marta


 

Moja córka z mężem mieszka w Stanach Zjednoczonych. Niedawno urodził im się syn. Jest ich pragnieniem, a także całej naszej rodziny, aby chrzest tego dziecka odbył się w Polsce, w parafii, z której pochodzi córka. W Polsce mieszkają pozostali nasi krewni, także kandydaci na chrzestnych. Jakie warunki w tej sytuacji należy spełnić? Marta

 

 

 

Najpierw należy pamiętać o tym, że małe dzieci otrzymują chrzest wówczas, gdy jest uzasadniona nadzieja, że będą wychowywane w wierze Kościoła, do którego są przyjęte (por. kan. 868 § 2 KPK). Taką nadzieję dają rodzice bądź jego prawni opiekunowie, a przynajmniej jedna z tych osób poprzez przykład swego chrześcijańskiego życia. Pisałem o tym w artykule „Chrzest małych dzieci”.

 

Tym, który ocenia czy jest uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane po katolicku, jest proboszcz parafii, do której należą rodzice dziecka. Zakłada się, że proboszcz zna ich życie religijne. Stąd też prawo kościelne jako regułę podaje, że dziecko winno przyjąć chrzest w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna (por. kan. 857 § 2 KPK). Według tej zasady, w sytuacji wyżej przedstawionej, parafią chrztu dziecka winna być parafia, do której należą jego rodzice w Stanach Zjednoczonych. Są tu jednak przedstawione wystarczające racje, by ten właśnie chrzest odbył się jednak w Polsce. Tutaj jest cała rodzina, która pragnie wziąć udział w uroczystości chrzcielnej. Zatem chrzest dziecka w Polsce jest możliwy. Trzeba jednak spełnić pewien warunek, a mianowicie odebrać od swego proboszcza w Ameryce zaświadczenie o przynależności do tamtejszej parafii wraz z opinią o praktykowaniu swojej wiary i dostarczyć ten dokument kapłanowi, który będzie udzielał sakramentu chrztu w Polsce. Chodzi o to, aby kapłan ten miał moralną pewność, że dziecko po powrocie do swojej parafii zamieszkania w USA będzie rzeczywiście wychowywane po katolicku.

 

Proboszczowi w Polsce trzeba oczywiście też dostarczyć odpis aktu urodzenia dziecka, na podstawie którego zostanie zapisany jego chrzest w parafialnej księdze ochrzczonych. Dla pełnej informacji zamieszczanej w księdze ochrzczonych rodzice dziecka winni też dostarczyć odpis zawartego przez nich małżeństwa kościelnego lub tylko cywilnego.

 

W tej parafialnej księdze ochrzczonych w przyszłości zostaną odnotowane także inne przyjęte sakramenty jak bierzmowanie czy małżeństwo. Gdziekolwiek na świecie by one miały miejsce, proboszcz tej parafii jest zobowiązany przesłać informację do parafii chrztu.

 


 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki