Logo Przewdonik Katolicki

Prawa kupującego

Justyna Koper
Fot.

Wiele pytań czytelników dotyczy zakupu towarów oraz możliwości zgłaszania reklamacji.

 

Odpowiadam na niektóre pytania.

Na jakiej podstawie można zwrócić wadliwy towar?

Przepisy kodeksu cywilnego normują zasady ponoszenia odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar. Służy do tego instytucja rękojmi za wady towaru. Ponadto kupujący może także niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji. Gwarancja polega na tym, że gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej (kartę gwarancyjną), wówczas wystawiający ten dokument (gwarant) ma obowiązek usunąć wady rzeczy objętej gwarancją lub wymienić ją na rzecz wolną od wad.

Czy gwarancja ma określony okres obowiązywania?

Gwarancja najczęściej wydawana jest na określony czas. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, przyjmuje się na podstawie kodeksu cywilnego, że termin ten wynosi jeden rok, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jakie są prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego?

Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu gwarancji, powinien dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego w gwarancji na koszt udzielającego gwarancji na towar.

Natomiast gwarant jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w odpowiednim terminie oraz do dostarczenia na swój koszt towaru do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej. Jeżeli w czasie naprawy rzecz zostanie utracona lub uszkodzona, wówczas odpowiedzialność za to ponosi gwarant.

Czy gwarancja biegnie na nowo po naprawieniu lub wymianie towaru?

Po wykonaniu swojego obowiązku naprawy rzeczy lub wymiany jej na rzecz wolną od wad, gwarant ma obowiązek wystawienia nowej gwarancji na towar. Na nowo biegnie więc termin gwarancji, który liczony jest od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Zdarzają się także sytuacje, że wymieniona zostaje wyłącznie część rzeczy objętej gwarancją. Wtedy gwarant ma obowiązek zagwarantowania jakości na tę konkretną część. W szczególnych przypadkach, gdy wada rzeczy objętej gwarancją uniemożliwiła korzystanie z niej przez kupującego, termin gwarancji zostaje przedłużony.

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki