Logo Przewdonik Katolicki

Obowiązek udzielania pomocy

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o to, jak zachować się w sytuacji, gdy drugi człowiek potrzebuje pomocy.

Jakie obowiązki względem bliźnich spoczywają na każdym człowieku?

Udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi to nie tylko obowiązek moralny, ale także prawny.

W szczególności ważna jest pomoc człowiekowi, który znalazł się w położeniu grożącemu bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jakie przepisy prawne dotyczą udzielania pomocy?

Przepisy prawa mówią o obowiązku udzielania pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dlatego też kodeks karny przewiduje dla tych, którzy mogli udzielić pomocy człowiekowi, ale nie uczynili tego, odpowiedzialność zagrożoną karą pozbawienia wolności. Ponadto jeżeli do udzielenia pomocy człowiekowi potrzebne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo niezbędna jest pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, nie ponosimy odpowiedzialności karnej nieudzielenia pomocy.

Jak mamy zachować się, będąc świadkami wypadku drogowego?

Powinniśmy w miarę możliwości udzielić jak najszybciej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym bądź w jakimkolwiek innym zdarzeniu, którego jesteśmy świadkami. Przede wszystkim zaś obowiązek ten spoczywa na służbach ratowniczych i medycznych, dlatego ważne jest wezwanie fachowej pomocy.

Jakie obowiązki spoczywają na lekarzach? 

Każdy z nas oczekuje fachowej pomocy od lekarza. Niosą oni ofiarną pomoc potrzebującym. Niestety coraz częściej zdarza się jednak, że nie zawsze możemy na nią liczyć. Lekarz może odpowiadać karnie za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta w związku z zabiegiem leczniczym w razie zawinionego błędu sztuki lekarskiej. Taki błąd lekarz może popełnić już przy postawieniu pierwszej diagnozy, ale także w czasie terapii i profilaktyki choroby.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego: „Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował albo mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej”. Również każde zaniedbanie szpitala, polegające na niezachowaniu należytej staranności względem pacjenta, na przykład

niezapewnienie pacjentowi wykwalifikowanego lekarza uzasadnia odpowiedzialność tego zakładu leczniczego na podstawie przepisów prawa cywilnego. W takiej sytuacji pacjent szpitala może wnieść pozew do sądu o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę.

 

 

                                                                                  

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki