Logo Przewdonik Katolicki

Zawieranie umów

Justyna Koper
Fot.

W związku z pytaniami czytelników dotyczącymi zawierania różnych umów wyjaśniam podstawowe zagadnienia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

 

Jaką treść powinny zawierać umowy cywilne?

Umowy cywilne, które zawieramy najczęściej, to umowy kupna – sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy o świadczenie usług bądź umowy na dostawę towaru. Jednak każda z nich powinna zawierać podstawowe zapisy, określone szczegółowo w kodeksie cywilnym. Do najważniejszych postanowień umowy oprócz określenia jej przedmiotu i kosztów należy kwestia możliwości wypowiedzenia umowy bądź jej zmiany oraz ustalenie wysokości kar umownych. Przed podpisaniem umowy należy więc dokładnie zapoznać się z jej treścią i w razie wątpliwości skonsultować ze specjalistą.

Na jakich zasadach można odstąpić od umowy?

W prawie cywilnym istnieje zasada, że umów należy dotrzymywać. Oczywiście od tej zasady w praktyce jest szereg odstępstw. Na przykład można w umowie zawrzeć zapis o możliwości wypowiedzenia umowy na określonych warunkach. Najczęściej w umowie zawartej na czas nieokreślony wprowadza się zapis o możliwości wypowiedzenia jej przez każdą ze stron. Okres wypowiedzenia zależy od umówienia się stron zawierających umowę. Mogą to być

na przykład 3 miesiące albo 1 rok. Natomiast przy umowach zawieranych na czas określony np. na 3 lata, może w ogóle nie być możliwości wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji należy dobrze się zastanowić nad konsekwencjami tego zapisu, gdyż przez okres

3 lat jesteśmy związani tą umową.

Czy można podważać warunki umowy?

Jeżeli podpisaliśmy umowę, to znaczy zgodziliśmy się na zawarte w niej warunki. Natomiast, jeżeli okaże się, że wprowadzono nas w błąd albo umowa została sporządzona wbrew postanowieniom kodeksu cywilnego, wówczas możemy podważyć jej ważność.   

W jakiej formie zawiera się umowy cywilne?     

Kodeks cywilny w większości wskazuje na możliwość zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej. Każda ze stron otrzymuje swój egzemplarz. Natomiast w sprawach, których wartość jest znaczna lub np. dotyczy nabycia nieruchomości, wskazana jest forma aktu notarialnego. Należy też wspomnieć o umowach zawieranych przez internet. Tym umowom trzeba szczególnie się przyjrzeć, gdyż najczęściej dołączany jest do nich regulamin określający zasady ich zawierania. 

 

                                                                                                      

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki