Logo Przewdonik Katolicki

Jazda pod wpływem alkoholu

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o konsekwencje prawne związane z kierowaniem pojazdów po spożyciu alkoholu.

 

Jakie przepisy regulują odpowiedzialność karną kierowców, którzy prowadzili pojazd po spożyciu alkoholu?

Kodeks karny przewiduje, że kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Karalne jest też prowadzenie innego pojazdu (np. roweru) na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Ponadto warto wspomnieć o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która definiuje pojęcie napoju alkoholowego i wszelkie kwestie związane z jego obrotem. 

 

Czy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, w przypadku tego przestępstwa sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju. W przypadku spowodowania śmierci innej osoby lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

 

Jakie okoliczności bierze pod uwagę sąd, orzekając karę?

Sąd zazwyczaj bierze pod uwagę sytuację osobistą oraz dotychczasową niekaralność sprawcy, a także opinię środowiska. Wyroki sądowe są jednak coraz surowsze. Statystyki policyjne podają bowiem, że nietrzeźwi kierowcy są najczęściej sprawcami wypadków drogowych i przez nich ginie na drogach coraz więcej osób.

 

Jakie są metody badania zawartości alkoholu u kierowcy?

Przede wszystkim badanie laboratoryjne zawartości alkoholu we krwi - jest on najbardziej wiarygodne. Jednak najczęściej używane są do tego celu alkomaty, które informują o zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawartość alkoholu określana jest w promilach. Wartość ta wykorzystywana jest przez policję i służy do orzekania w procesach karnych.

 

Kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi, gdy - zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub - zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Ile promili alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę stanowi przestępstwo zagrożone karą?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dla odpowiedzialności karnej niezbędne jest ustalenie, że w chwili prowadzenia pojazdu poziom stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przekraczał 0,25mg/l. Dla porównania w innych krajach, np. we Włoszech, w Portugalii, we Francji jest to 0,5 promila, natomiast np. na Litwie, Węgrzech czy Słowacji nie jest dopuszczalne w ogóle spożycie alkoholu przez kierowcę pojazdu.

 

                                                                                          

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki