Logo Przewdonik Katolicki

Dni wolne od pracy

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o możliwość uzyskania od pracodawcy zwolnienia od pracy na czas niezbędny do obchodzenia świąt.

 

Czy pracownik może żądać zwolnienia od pracy na czas obchodzenia świąt?

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają pracownikom, niezależnie od wyznania, możliwość wypełniania praktyk religijnych i obchodzenia świąt, zgodnie z zasadami swojego wyznania. Przepisy określają dni ustawowo wolne od pracy, jednak pracownicy należący do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta nie są dniami wolnymi od pracy, mogą uzyskać zwolnienie od pracy.

Na jakich zasadach pracownik może domagać się takiego zwolnienia od pracy? 

Pracownik powinien skierować do pracodawcy prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy na czas niezbędny do obchodzenia świąt, co najmniej siedem dni przed wnioskowanym dniem wolnym. Natomiast pracodawca ma obowiązek powiadomić o warunkach odpracowania tego zwolnienia, nie później niż na trzy dni przed jego udzieleniem.

Czy w szczególnych sytuacjach pracownik może wnioskować o indywidualny rozkład czasu pracy?    

Jeżeli pracownik jest wyznawcą religii, w której święto przypada w określonym dniu każdego tygodnia, to zasadne jest, aby pracodawca umożliwił pracownikowi obchodzenie tego święta.

Ponadto pracodawcy muszą liczyć się z zasadami równego traktowania w zatrudnieniu, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.  

Czy pracownik może skorzystać z urlopu w szczególnej sytuacji?

Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi na jego żądanie i w terminie przez niego podanym urlop. Wymiar tego urlopu wynosi 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, a nawet może żądać udzielenia mu urlopu tuż przed końcem dnia pracy.

Czy urlop na żądanie liczy się od nowa u kolejnego pracodawcy?

Łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

 

 

                                                                                       

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki