Logo Przewdonik Katolicki

Umowy o pracę

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą w pytaniach o wyjaśnienie zagadnień z zakresu prawa pracy.

 

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny,

nieprzekraczający 3 miesięcy.

Jakie są formalności związane z zawarciem umowy o pracę?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzajów i warunków umowy, a w szczególności powinna określać rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy, a także wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki.

Jak długi jest okres wypowiedzenia umów o pracę?

W zależności od rodzaju umowy, kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas

nieokreślony uzależniony jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dodatkowo, w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony umowa ta rozwiązuje się wraz z upływem okresu, na który została zawarta. Jednakże przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy. Wówczas okres  wypowiedzenia takiej umowy o pracę wynosi 2 tygodnie.

Umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kiedy umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

W świetle przepisów kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwukrotnie umowę na czas określony, a dopiero trzecia umowa o pracę jest umową na czas nieokreślony.

Jednakże przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę na czas określony nie może przekroczyć jednego miesiąca.

 

                                                                                                         

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki