Logo Przewdonik Katolicki

Nowości w alimentach

Justyna Koper
Fot.

Jakie nowości wprowadzają przepisy prawne w zakresie alimentów? Od 1 października obowiązuje nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wraca Fundusz Alimentacyjny. Na podstawie tej ustawy gminy wypłacają świadczenia na dziecko, na które jedno z rodziców nie łoży pieniędzy. Wysokość świadczenia zależy od zasądzonych...

Jakie nowości wprowadzają przepisy prawne w zakresie alimentów?


 – Od 1 października obowiązuje nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wraca Fundusz Alimentacyjny. Na podstawie tej ustawy gminy wypłacają świadczenia na dziecko, na które jedno z rodziców nie łoży pieniędzy. Wysokość świadczenia zależy od zasądzonych sądownie alimentów. Obecnie kwota ta nie może być wyższa niż 500 zł.


Jaki musi być dochód w rodzinie, żeby starać się o to świadczenie?


 – Obecnie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł netto.


Kto będzie mógł ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?


 – O alimenty będą mogły ubiegać się osoby, które mają je przyznane wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, jeżeli nie otrzymują alimentów. Rodzic wychowujący dzieci może wstąpić w nowy związek małżeński i nie utraci prawa do alimentów na dzieci. Alimenty będą wypłacane dzieciom do 18. roku życia albo do 25. roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub studiuje. Natomiast bez względu na wiek alimenty będą przysługiwać osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie otrzymają alimentów z funduszu dzieci pełnoletnie, które mają własne dziecko albo małżonka oraz dzieci oddane do rodziny zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.


Jakie dokumenty należy przygotować, aby uzyskać alimenty, i gdzie je składać?


 – Podstawowy dokument to specjalny druk, który wydaje instytucja wypłacająca alimenty, oraz załączniki: orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego, dokumenty stwierdzające wiek dzieci, zaświadczenie od komornika, że egzekucja jest nieskuteczna albo informacja z sądu o ściganiu dłużnika za granicą, zaświadczenie,że dziecko uczęszcza do szkoły, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Czy dłużnicy będą ścigani bardziej skutecznie niż dotychczas?


 – Dłużnicy alimentacyjni ścigani są obecnie nie tylko przez komorników, ale również przez urzędy skarbowe. Natomiast urzędy gminy mogą nakazać dłużnikowi, który nie pracuje, zarejestrowanie sięjako bezrobotny lub poszukujący pracy. Urzędy pracy będą wzywać bezrobotnych dłużników, co najmniej raz na dziesięć dni. Ponadto starosta powiatu może skierować dłużnika do robót publicznych. Oprócz tego gminy mogą przekazywać informacje o zobowiązaniach dłużnika do biur informacji gospodarczej. Dzięki temu niesolidny rodzic będzie miał trudności na przykład z wzięciem kredytu. Po sześciu miesiącach bezskutecznej egzekucji komornik może zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników. Ustawa daje jednak pewną szansę dłużnikom, którzy będą mogli w szczególnych przypadkach spłacać zaległości na warunkach wynegocjowanych z gminą.


Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki