Logo Przewdonik Katolicki

Studencki katechizm

Adam Suwart
Fot.

Kolejne tomy Akademickiego Laboratorium Wiary ukazywały się co kilkanaście miesięcy od 2005 roku począwszy. Każdy z nich opatrzono tytułem nawiązującym do programu duszpasterskiego hidi hstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary. Stąd właśnie tomy: Człowiek, Wspólnota, Kultura...

Kolejne tomy „Akademickiego Laboratorium Wiary” ukazywały się co kilkanaście miesięcy od 2005 roku począwszy. Każdy z nich opatrzono tytułem nawiązującym do programu duszpasterskiego hidi hstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary. Stąd właśnie tomy: „Człowiek”, „Wspólnota”, „Kultura” i „Credo” jako odpowiednik czwartego hasła – wiara. Całość powstała pod redakcją księdza bp. Marka Jędraszewskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, profesora teologii i filozofii, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego.


Przejrzyste kompendium


 inne tomy zostały zredagowane kapłanów z doświadczeniem akademickim, w pracy ze studentami, alumnami seminarium, w działalności kulturalnej – księży: Krzysztofa Różańskiego, Krzysztofa Michalczaka i Antoniego Klupczyńskiego. Autorem ostatniego tomu „Credo” jest w całości biskup Jędraszewski. Dzięki temu doświadczeniu wszystkich autorów „Akademickie Laboratorium Wiary” otrzymało przejrzystą formę kompendium, zawierającego skrupulatnie dobrane ekstra źródłowe, komentarze do nich, pytania, biliografię, zalecane lektury odsyłacze. Seria pomyślana zostają jako forum, na którym iędialog współczesnego na z sobą i ze światem. ziałów prezentowanych w kolejnych tomach rozpoczyna się zwięzłym wprowadzeniem w istotę omawianego problemu. W następnych częściach przedstawiono kolejno przemyślenia rozmaitych filozofów, myślicieli, niekiedy stojących nawet w opozycji do tradycyjnego nauczania Kościoła. Jak stwierdzili autorzy, „zapoznanie się nawet z takimi poglądami wydaje się konieczne do zrozumienia toczących się we współczesnym świecie dyskusji antropologicznych”. Dzięki temu „Akademickie Laboratorium Wiary” staje się nadzwyczaj wiarygodnym źródłem wiedzy o wielu aspektach współczesnego świata.


Nauka Kościoła także dla poszukujących


 W kolejnej części każdego tomu, poświęconej Kościołowi, następuje odwołanie do źródeł wiary, jakimi są Pismo Święte i Tradycja, odczytane i pogłębione przez Magisterium Kościoła, zwłaszcza nauczanie ostatniego soboru. Poszerzeniu tej perspektywy służy lista lektur zaproponowanych w odniesieniu do każdego zagadnienia. Pojawiają się też pytania, stanowiące pomoc dydaktyczną i umożliwiające uchwycenie zasadniczego przesłania autorów i ich zacytowanych dzieł. Zwieńczeniem każdego z rozdziałów w kolejnych tomach jest odwołanie się do zwięzłego ujęcia wiary Kościoła, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Na końcu zaś zaproponowano czytelnikowi bezpośrednie zwrócenie się do Boga w krótkiej modlitwie. „Akademickie Laboratorium Wiary”, którego ostatni tom ukazał się kilka tygodni temu, jest inicjatywą niezwykłą. W nierzadko pełnym chaosu intelektualnego i mentalnych paradoksów świecie akademickim pozwala przystanąć i – w sposób usystematyzowany, a jednocześnie otwarty na zdanie przeciwne – poznać nauczanie Kościoła i dorobek myśli ludzkiej w kilkudziesięciu doniosłych aspektach nurtujących współczesnego człowieka. I co niezwykle ważne – seria ta będzie pomocna nie tylko dla człowieka o ugruntowanej już wierze, ale także dla dusz poszukujących czy wręcz błądzących, których tak wiele wypełnia dziś uniwersyteckie audytoria.


Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki