Logo Przewdonik Katolicki

Usłyszeć coś miłego? Bezcenne

Łukasz Kaźmierczak
Fot.

Każde rządowe exposé z założenia jest po trosze zbiorem pobożnych życzeń i okrągłych zdań. I tym razem, w czasie exposé Donalda Tuska, było podobnie. Wystąpienie nowego Prezesa Rady Ministrów trwało dokładnie 3 godziny i 5 minut. Tyle czasu zajęło Donaldowi Tuskowi przedstawianie najważniejszych założeń jego gabinetu. Były wielkie słowa, dużo obietnic, za to niewiele konkretów....

Każde rządowe exposé z założenia jest po trosze zbiorem pobożnych życzeń i okrągłych zdań. I tym razem, w czasie exposé Donalda Tuska, było podobnie.

Wystąpienie nowego Prezesa Rady Ministrów trwało dokładnie 3 godziny i 5 minut. Tyle czasu zajęło Donaldowi Tuskowi przedstawianie najważniejszych założeń jego gabinetu. Były wielkie słowa, dużo obietnic, za to niewiele konkretów. I to od początku tego sejmowego exposé.

„Stoję tu z poczuciem dumy i pokory. Dobrze wiem, że ta zaszczytna służba, jaka przypadła mi w udziale i mojemu gabinetowi to skutek, to efekt waszego wielkiego patriotycznego wysiłku. Ja mówię dziś do państwa dlatego, bo ponad 16 mln Polaków zdecydowało się zagłosować 21 października i dało naszej ojczyźnie szansę na dobrą zmianę” – mówił Tusk, podkreślając, że mottem kadencji jego rządu będzie słowo „zaufanie”.

Nowy premier zapowiedział, że „koalicja PO-PSL zagwarantuje Polakom: wolność, swobodę działania, wyzwolenie pozytywnej energii i pomoc – zawsze tam, gdzie będzie ona potrzebna”.

Potem przystąpił do wymieniania poszczególnych zadań swojego gabinetu.

„Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych” – oświadczył Tusk, przekonując jednak, że możliwy jest przy tym wzrost płac w sektorze publicznym oraz „trzymanie tego w odpowiedzialnych ramach budżetu”. I choć według ekonomistów takie pogodzenie wody z ogniem nie udało się do tej pory jeszcze nikomu, to zdaniem premiera jest to możliwe w warunkach wzrostu gospodarczego, napływu środków z Unii Europejskiej i swobody działalności gospodarczej. W swym exposé nowy szef rządu podkreślił też, że trzeba przywrócić zaufanie obywateli do władzy i wrócić do idei skromnej władzy i taniego państwa, poprzez likwidację niepotrzebnych przywilejów władzy. Nadrzędnym celem jego gabinetu ma być walka z korupcją.

Tusk zapowiedział działania na rzecz wzrostu liczby urodzeń, ułatwienia dla matek godzących pracę z wychowywaniem dzieci oraz opracowanie pakietu ustaw upraszczających działalność przedsiębiorców. Obiecał także radykalne przyśpieszenie budowy dróg i autostrad oraz usprawnienie procesów prywatyzacyjnych.

Nowy rząd zamierza również zabrać się za naprawę służby zdrowia, jednak zgodnie z zapowiedziami nie należy spodziewać się w tej dziedzinie żadnej specjalnej rewolucji. Kolejnym z „głównych priorytetów” gabinetu Tuska ma być organizacja Euro 2012 – piłkarskie mistrzostwa Europy mają stać się „wielką szansą cywilizacyjną dla Polski”.

Najwięcej konkretów pojawiło się w tych fragmentach exposé, które były poświęcone naszej polityce zagranicznej. Tusk zapowiedział m.in., że nowy rząd podpisze Traktat Reformujący UE z uwzględnieniem tzw. protokołu brytyjskiego o ograniczeniu stosowania Karty Praw Podstawowych. Jest to o tyle ważna deklaracja, że jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe opowiadały się za przyjęciem traktatu w całości. Szef rządu ogłosił też zamiar wycofania wojsk polskich z Iraku w 2008 r. Premier opowiedział się za zaciśnięciem współpracy międzynarodowej z Niemcami i Francją oraz powrotem do polityki dialogu z Rosją „taką, jaką ona jest”. Wezwał również wszystkie partie oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego do poszukiwania kompromisu w sprawach zagranicznych. „Ceniąc dorobek III RP, podzielając większość marzeń i oczekiwań tych, którzy formułowali ambicje projektu IV RP, ceniąc, akceptując i rozumiejąc niecierpliwość szczególnie najmłodszych, którzy mówią, „a może piąta” – chcę jednak państwu z tego miejsca powiedzieć, że nie będę numerował Rzeczypospolitej i będę w swym exposé mówił o tym, do czego tęskniliśmy zawsze: o Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – powiedział Donald Tusk.

Jego exposé zostało jednak solidarnie skrytykowane przez obie partie opozycyjne.

„Jeżeli w paru słowach ująć – nie ten deklarowany, ale ten, który wynika z analizy – program rządu, będzie to pacyfikacja, petryfikacja i restauracja, PPR, a reszta jest cudem – uznał Jarosław Kaczyński. Szef PiS przyznał, że w programie Tuska „jest bardzo dużo dobrych pomysłów, które mogą wyzwolić pewną społeczną energię”, ale „zamysł petryfikacyjny” powoduje, że mamy do czynienia z „restauracją przedrywinowskiego systemu”.

Szef klubu Lewicy i Demokratów Wojciech Olejniczak podkreślił z kolei, że jak na „manifest władzy”, w exposé Tuska zbyt wiele było „marketingowego pudru, w rodzaju, aby Polska rosła w siłę, aby wszystkim żyło się dostatniej”. „Jak na program działania rządu, za dużo było sprzecznych celów, a za mało informacji, jak te cele pogodzić (...). Niskie podatki, wyższe płace, niski deficyt – nie da się tego zrobić” – powiedział Olejniczak.

Ostatecznie jednak koalicyjny rząd PO-PSL nie miał żadnych problemów z uzyskaniem wotum zaufania. Za takim wnioskiem opowiedziało się 238 posłów, 204 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosowania. Większość bezwzględna niezbędna do przyjęcia wotum wynosiła 223 głosy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}