Logo Przewdonik Katolicki

W skrócie

Barbara Sawic
Fot.

VII Dzień Papieski upłynął w diecezji włocławskiej w duchowej łączności ze Sługą Bożym Janem Pawłem II. W parafiach modlono się w intencji wyniesienia go do chwały ołtarzy. Z racji obchodów Dnia Papieskiego 14 października (Dzień Edukacji Narodowej), do udziału w Mszach św. i nabożeństwach duszpasterze zaprosili nauczycieli, pracowników administracji szkolnej, uczniów...

» VII Dzień Papieski upłynął w diecezji włocławskiej w duchowej łączności ze Sługą Bożym Janem Pawłem II. W parafiach modlono się w intencji wyniesienia go do chwały ołtarzy. Z racji obchodów Dnia Papieskiego 14 października (Dzień Edukacji Narodowej), do udziału w Mszach św. i nabożeństwach duszpasterze zaprosili nauczycieli, pracowników administracji szkolnej, uczniów i ich rodziców.
Był to również dzień poświęcony na promocję nauczania Jana Pawła II. Ludzkie inicjatywy zaowocowały odczytami, prezentacjami, widowiskami, spotkaniami z poezją Karola Wojtyły, różnego rodzaju wystawami, wieczornicami, projekcjami filmów itp. przedsięwzięciami. W katedrze włocławskiej odbył się koncert pt. „Wiara czyni cuda”, w wykonaniu pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku, chóru, orkiestry i solistów pod kierownictwem muzycznym Dariusza Zaleśnego i Bartosza Krzywdy.
Wolontariusze Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzili zbiórkę pieniężną na stypendia dla pochodzącej z niezamożnych rodzin, zdolnej młodzieży. W diecezji włocławskiej koordynatorem Fundacji jest ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

» W dniach 27-28 października w par. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim odbywa się jesienna, parafialna akcja charytatywna „Dobro za dobro”. Organizatorzy chcą zgromadzić fundusze na organizację kolonii i półkolonii dla dzieci pozbawionych możliwości zdrowego wypoczynku wakacyjnego. Akcję rozpoczęto od zbiórki przyborów szkolnych dla uczniów, których rodzice nie są w stanie sprostać wymaganiom szkoły. Apel został ze zrozumieniem przyjęty przez parafian, co pozwoliło na urzeczywistnienie założonego celu.
Uwieńczeniem akcji „Dobro za dobro” jest dwudniowa impreza kulturalna. 27 października o godz. 16 w brzeskim Centrum Kultury wystąpił Zespół Powołaniowy „Kerygma” z WSD we Włocławku a 28 października o godz. 18, w kościele św. Stanisława BM odbędzie się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Antoniny Krzysztoń. Przypomnijmy, że w 2006 r. artystka została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nadto publiczność może się spodziewać wielu innych atrakcji (zabawowych, kulinarnych itp.)
Z racji trwającego w Brześciu Kujawskim dziękczynienia za beatyfikację Matki Luizy Merkert, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, 27 i 28 października (odpowiednio w Centrum Kultury i w kościele) wystawiony będzie spektakl „Róże św. Elżbiety”. Kulminacją obchodów będzie Msza św. dziękczynna, sprawowana 28 października o godz. 10.30.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}