Logo Przewdonik Katolicki

I nas ochrzcił Kozłowiecki

Krzysztof Bronk
Fot.

Ludzi takich jak kard. Kozłowiecki pozna człowiek w swoim życiu zaledwie kilku. Niewielki wzrostem, skromny, zawsze uśmiechnięty, a przy tym niezwykle silny i przekonujący. Jako młody kapłan trafił do hitlerowskich obozów w Oświęcimiu i Dachau. Tam dojrzewało jego misyjne powołanie. Po wojnie na własne życzenie wyjechał do Zambii. W 1955 r. został misyjnym biskupem. Jako metropolita...

Ludzi takich jak kard. Kozłowiecki pozna człowiek w swoim życiu zaledwie kilku. Niewielki wzrostem, skromny, zawsze uśmiechnięty, a przy tym niezwykle silny i przekonujący.

Jako młody kapłan trafił do hitlerowskich obozów w Oświęcimiu i Dachau. Tam dojrzewało jego misyjne powołanie. Po wojnie na własne życzenie wyjechał do Zambii. W 1955 r. został misyjnym biskupem. Jako metropolita Lusaki uczestniczył w Soborze Watykańskim. Kiedy nastał czas dekolonizacji, w wieku 58 lat zrezygnował z pasterskiego urzędu, by jego miejsce mógł zająć czarnoskóry hierarcha abp Milingo. Sam powrócił do stacji misyjnej i znowu stał się zwykłym misjonarzem. I pozostał nim przez niemal 40 lat, aż do śmierci. Od misji nie zdołał go odciągnąć nawet Jan Paweł II, który w 1998 r. mianował go kardynałem. Kard. Kozłowiecki, postać dziś tak niezwykła, był w istocie przedstawicielem, być może ostatnim, wielkiego dynamizmu misyjnego z pierwszej połowy XX wieku. Dzięki niemu, ciężkiej pracy tysięcy misjonarzy takich jak on, Afryka w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci stała się kontynentem chrześcijańskim.

Wiadomość o śmierci kard. Kozłowieckiego zastała mnie na urlopie w Czechach. Kościołowi właśnie odebrano praską katedrę św. Wita, a Czesi obchodzili tego dnia swe narodowe święto – wspomnienie św. Wacława, ojca narodu. W kościele w kazaniu ksiądz przypomniał postać czeskiego księcia, który do świętości doszedł jeszcze w kraju na wskroś pogańskim, gdy chrześcijaństwo stawiało wśród Słowian pierwsze kroki. A potem z trudną do zrozumienia dumą wyznał, że chrześcijanie w Czechach i w Europie znajdują się w tej samej sytuacji, co Wacław, co pierwsi chrześcijanie. Znowu są małą trzódką.

Nie wiem, czy ów ksiądz zdawał sobie z tego sprawę, ale jego słowa, owo porównanie z sytuacją z X stulecia, zabrzmiało de facto jak wyrok potępienia. Bo jeśli ma rację, jeśli Kościół w Europie rzeczywiście wrócił do punktu wyjścia, to w takim razie żmudna, cierpliwa praca tysięcy Kozłowieckich, którzy przez stulecia nawracali, rekatolicyzowali, katechizowali Europejczyków, została zmarnowana, i to zaledwie w ciągu kilku dziesięcioleci. Owszem, Czesi mają za sobą przymusową ateizację. Ale co na swą obronę powiedzą Austriacy, Belgowie, Holendrzy czy Włosi?

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}