Logo Przewdonik Katolicki

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

PK
Fot.

Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii we Włocławku ul. Wojska Polskiego 2a 87-800 Włocławek, tel./fax (054) 231-22-80 www.studiumteologii-wloclawek.pl Nabór na pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku teologia, ze specjalizacją katechetyczną lub specjalizacją rodzinną. Studia sześcioletnie, absolwent otrzymuje stopień magistra teologii. System nauczania...

Sekcja św. Jana Chrzciciela
Studium Teologii we Włocławku
ul. Wojska Polskiego 2a
87-800 Włocławek, tel./fax (054) 231-22-80
www.studiumteologii-wloclawek.pl


Nabór na pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku teologia, ze specjalizacją katechetyczną lub specjalizacją rodzinną.

Studia sześcioletnie, absolwent otrzymuje stopień magistra teologii.

System nauczania zaoczny, zajęcia dydaktyczne w każdą sobotę, w godz. 8.45-17.15.

Specjalizacja studiów:
– katechetyczna: absolwent posiada kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół,

– rodzinna: absolwent posiada przygotowanie w zakresie edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, tytuł nauczyciela naturalnego planowania rodziny oraz kwalifikacje zawodowe do pracy w poradnictwie rodzinnym.

• Studia mogą podjąć osoby świeckie oraz należące do instytutów życia konsekrowanego.

• Studia są odpłatne: I rok – opłata za semestr; II-VI rok – odpłatność za miesiąc. Studenci mogą ubiegać się o udzielenie stypendium socjalnego oraz stypendium naukowego.

Forma naboru: rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie szkoły, 22 września 2007 r., godz. 10.

Kandydat na studia powinien posiadać wiedzę religijną z zakresu katechizacji na poziomie szkoły średniej. Pomocą w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej są: Katechizm Kościoła Katolickiego (cz. I – „Wierzę”; ks. A. Weis, „Historia Kościoła” w: „Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich”, red. M. Rusecki (Lublin 1994, cz. IV); ks. A. Zuberbier, „Czy wiem, w co wierzę?”.

Wymagane dokumenty:
– ankieta z załączonym podaniem (druk dostępny w sekretariacie uczelni),
– świadectwo maturalne w oryginale + kserokopia (z oceną z religii),
– świadectwo moralności wystawione przez proboszcza parafii kandydata,
– orzeczenie lekarskie,
– kserokopia dowodu osobistego i kserokopia książeczki wojskowej,
– cztery zdjęcia,
– opłata wpisowa w wysokości 100 zł.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 20 września 2007 r.
• Dodatkowe informacje
można uzyskać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły, czynnym w poniedziałki i soboty w godz. 9-16, od wtorku do piątku w godz. 9-13, lub na stronie www.studiumteologii-wloclawek.pl.

Uczelnia funkcjonuje od roku akademickiego 1992/1993. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w szkołach, jako nauczyciele religii, w ośrodkach służących pomocy rodzinie, w poradniach rodzinnych i małżeńskich.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki