Logo Przewdonik Katolicki

Do wszystkich wiernych

Błażej Tobolski
Fot.

W swoim Słowie z dnia 25 sierpnia Biskupi apelują m.in. o wzajemną miłość, kulturę i dialog, o odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka, który ma inne poglądy polityczne, wyznaje inną religię, jest innej rasy czy należy do innego narodu. Publikujemy treść Słowa Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry za Biurem Prasowym...

W swoim Słowie z dnia 25 sierpnia Biskupi apelują m.in. o wzajemną miłość, kulturę i dialog, o odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka, który ma inne poglądy polityczne, wyznaje inną religię, jest innej rasy czy należy do innego narodu.

Publikujemy treść Słowa Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry za Biurem Prasowym KEP.
b W dniu 25 sierpnia 2007 roku na Jasnej Górze obradowała pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupi Diecezjalni. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskupi koncelebrowali Mszę św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, a kazanie wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Z Jasnej Góry, w dniu dziękczynienia za 50-lecie nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, biskupi kierują swoje Słowo do wszystkich wiernych.

1. Uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej zgromadziła wielu pielgrzymów z całej Polski, wśród których znaczną grupę stanowili przedstawiciele samorządów terytorialnych z całego kraju. Przybyli oni z głębokim przekonaniem, że Jasna Góra jest miejscem, do którego trzeba pielgrzymować, aby na modlitwie szukać rozwiązania problemów nurtujących nasze społeczeństwo.

2. W dniach od 9 do 11 września Ojciec Święty Benedykt XVI udaje się z pielgrzymką apostolską do Austrii. Przebiegać ona będzie pod hasłem: „Patrzeć na Chrystusa”. Głównym jej celem jest nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Mariazell w związku z jubileuszem jego 850-lecia. W tych dniach módlmy się wspólnie o duchowe owoce tej pielgrzymki, podobnie jak towarzyszyliśmy Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II w jego pielgrzymkach apostolskich.

3. Kościół w Polsce w najbliższych miesiącach zostanie ubogacony darem trzech nowych błogosławionych. Do chwały ołtarzy zostaną wyniesieni: 16 września w Licheniu ks. Stanisław Papczyński, założyciel księży marianów, 30 września w Nysie matka Maria Merkert, założycielka sióstr elżbietanek, 27 października w Rzymie matka Celina Borzęcka, założycielka sióstr zmartwychwstanek.

4. Na początku nowego roku szkolnego Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji nauczycieli, rodziców i uczniów. Podkreślają znaczenie formacyjne, ewangelizacyjne i kulturowe lekcji religii. Wyrażają to przekonanie wbrew opiniom tych, którzy wciąż podają w wątpliwość sensowność i prawomocność szkolnej katechezy. Przyjęli z zadowoleniem wiadomość, że od nowego roku szkolnego ocena z nauki religii, podobnie jak oceny ze wszystkich przedmiotów, na które uczęszczają uczniowie, będzie wliczana do średniej ocen. W ten sposób szkoła sprawiedliwie doceni wysiłek młodych ludzi.

5. Kryzys polityczny ostatnich tygodni, jak i polemiki prowadzone w parlamencie i mediach, skłaniają do refleksji nad poziomem i formą publicznej debaty. Przypominamy, że język polityka, a zwłaszcza chrześcijanina i kapłana, nie może być językiem nienawiści i agresji. Biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze apelują o wzajemną miłość, kulturę i dialog, o odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka, który ma inne poglądy polityczne, należy do innej religii, rasy czy narodu. Prezentowany w mediach styl rozmowy o Polsce, gdzie sprawy państwa schodzą na drugi plan, zniechęca Polaków, zwłaszcza młodych, do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, osłabiając postawy patriotyczne. Równocześnie biskupi przypominają, że misja Kościoła nauczającego, w tym mediów katolickich, powinna służyć dobru Ojczyzny, nie utożsamiając się z żadnym ugrupowaniem politycznym. Niech przykład Sługi Bożego Jana Pawła II, który każdego człowieka traktował z miłością, będzie dla nas wszystkich zobowiązaniem i wyzwaniem.

W 50. rocznicę rozpoczęcia nawiedzenia parafii polskich przez kopię Obrazu Jasnogórskiego Biskupi błogosławią wszystkim ludziom dobrej woli, rodzinom i wspólnotom parafialnym.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na Jasnej Górze
Jasna Góra, 26.08.2007 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki