Logo Przewdonik Katolicki

Wędrówka Czarnej Madonny

Katarzyna Renn
Fot.

Wielka Nowenna Tysiąclecia oraz peregrynacja obrazu Czarnej Madonny przez polską ziemię formowały duchowo nasz naród. Uroczystości odbywające się przed Milenium gromadziły tysiące wiernych, ukazując bezsilność władzy dążącej do ateizacji społeczeństwa. Zachodni świat, przyglądając się działalności Kościoła w Polsce, nie mógł nie dostrzegać i nie podziwiać jego siły. Pamiętnego...

Wielka Nowenna Tysiąclecia oraz peregrynacja obrazu Czarnej Madonny przez polską ziemię formowały duchowo nasz naród. Uroczystości odbywające się przed Milenium gromadziły tysiące wiernych, ukazując bezsilność władzy dążącej do ateizacji społeczeństwa. Zachodni świat, przyglądając się działalności Kościoła w Polsce, nie mógł nie dostrzegać i nie podziwiać jego siły.

Pamiętnego 3 maja 1957 r. na Jasnej Górze kard. Stefan Wyszyński odnowił Jasnogórskie Śluby Narodu i podczas wygłoszonego kazania zapowiedział rozpoczęcie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia we wszystkich parafiach w Polsce. Podczas audiencji u papieża Piusa XII, 14 maja 1957 r., Prymas wraz z biskupami podarował Ojcu Świętemu w imieniu narodu polskiego kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Drugą kopię Cudownego Obrazu papież pobłogosławił i pozwolił pielgrzymować z nim po Polsce na „Święte Nawiedzenie”.

Święta Wędrówka
W czerwcu, tuż po powrocie kard. Wyszyńskiego z Rzymu, Obraz Nawiedzenia został przywieziony do archikatedry pw. św. Jana w Warszawie. Wówczas Prymas zwrócił się do wiernych słowami: „Stąd rozpocznie się niedługo Święta Wędrówka: Nawiedzenie Matki Bożej po całej Polsce. Obraz będzie wędrował przez długie lata po naszej ziemi ojczystej. Nawiedzi wszystkie diecezje, poczynając od archidiecezji warszawskiej”. W 1957 r. na Wałach Jasnogórskich podczas uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, w obecności przeszło półmilionowej rzeszy wiernych, nastąpiła inauguracja programu milenijnego. Przed procesją kopia Obrazu Jasnogórskiego została dotknięta do Cudownego Obrazu Matki Bożej. Komentarz kard. Wyszyńskiego do tego wydarzenia był wymowny: „Dokonaliśmy zbliżenia Obrazów, jakby jakiegoś świętego pocałunku na znak, że Obraz Nawiedzenia będzie szedł przez polską ziemię obdarzony mocami Cudownego Obrazu, że to sama Królowa Jasnogórska, wyzbywszy się koron i brylantów, idzie ze swego Tronu nawiedzać wierny lud”.

Od 29 sierpnia 1957 r. do 3 kwietnia 1966 r. kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej nawiedziła parafie siedmiu diecezji północnych i trzech na Ziemiach Zachodnich. W kwietniu 1966 r. przerwano peregrynację, aby Obraz Nawiedzenia był obecny na uroczystościach milenijnych. 20 maja 1981 r. Matka Boża nawiedziła umierającego Prymasa Tysiąclecia. W kwietniu 1982 r. w związku z jubileuszem 600-lecia Jasnej Góry rozpoczęło się nawiedzenie kościołów katedralnych. Natomiast 5 maja 1985 r. od diecezji drohiczyńskiej rozpoczęła się Druga Peregrynacja Obrazu Nawiedzenia w parafiach, która trwa do dziś.

Bolesne losy Obrazu Nawiedzenia
Władzom bardzo nie podobało się zaangażowanie wiernych w wędrówkę obrazu. Apogeum prześladowań nastąpiło w czasie Roku Milenijnego w 1966. Samochód wiozący obraz był wielokrotnie zatrzymywany, zmieniano uzgodnioną wcześniej trasę przejazdu, wprowadzając w błąd oczekującą na ulicach ludność. Do brutalnej interwencji z udziałem milicji doszło 20 czerwca na drodze między Pasłękiem a Ostródą w Liksajnach. Wówczas obraz został odebrany Prymasowi i pod eskortą przewieziony do warszawskiej archikatedry pw. św. Jana. We wrześniu kopia Cudownego Obrazu miała dotrzeć do Katowic. Niestety, podczas drogi władze siłą skierowały go na Jasną Górę, gdzie pozostawał do 1972 r. Po „aresztowaniu obrazu” po Polsce zaczęły wędrować puste ramy, będące wymownym symbolem „socjalistycznej wolności”. 13 czerwca 1972 r. kopię Cudownego Obrazu potajemnie wywieziono z Jasnej Góry do Radomia. Tam dopiero 18 czerwca kard. Wyszyński mógł powiedzieć do wiernych: „Cieszymy się więc, że wróciła, że… jest!”. Przywieziona z Częstochowy kopia Obrazu Czarnej Madonny, po latach uwięzienia, ruszyła w dalszą drogę po kraju.

Owoce Wielkiej Nowenny i peregrynacji
Wędrówka Czarnej Madonny przez polską ziemię pogłębiła ducha wiary i modlitwy, przyczyniła się do tysięcy nawróceń. Prymas sam to podkreślał, mówiąc: „Ile łask spłynęło do serc ludu! Ile było wspaniałych nawróceń, tkniętych miłością! Ile powrotów z dalekiej wędrówki po bezdrożach, poza łaską uświęcającą, po wielu, wielu latach! Ilu ludzi pojednało się z Bogiem i przystąpiło do sakramentów świętych!”. Programy duszpasterskie: Wielka Nowenna Tysiąclecia oraz Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu wpłynęły na duchowe i religijne ożywienie społeczeństwa, ale przede wszystkim wzmocniły autorytet moralny Kościoła w Polsce.

Obecnie kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej nawiedza parafie w diecezji radomskiej. Kustoszem Obrazu jest o. Hieronim Leśniewski, paulin. Od 8 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. planowana była konserwacja Obrazu. W dalszą drogę po diecezji radomskiej obraz wyruszył na początku marca 30 czerwca zostanie przekazany do diecezji kieleckiej. Tu peregrynacja kopii Cudownego Obrazu będzie trwała do 13 września 2008 r. Kalendarz peregrynacji będzie można sukcesywnie odnaleźć na stronach internetowych Biura Prasowego Jasnej Góry www.jasnagora.com.

Twórcy Wielkiej Nowenny

Głównym twórcą oraz inicjatorem programu Wielkiej Nowenny był Prymas Polski wspierany przez abp. krakowskiego Karola Wojtyłę, jak również osoby wchodzące w skład Komisji Maryjnej. W sierpniu 1956 r. Prymas Wyszyński przygotował jej plan, opierający się na tekście Ślubów Jasnogórskich. Nowenna trwała do 1966 r., a każdy jej rok przebiegał pod hasłem, któremu odpowiadała kolejna strofa Ślubów. Każdy miał swój program duszpasterski adresowany do społeczeństwa. W opracowaniu szczegółów programu brały udział także osoby świeckie, pracujące w powołanym przez kard. Wyszyńskiego w maju 1957 r. Instytucie Prymasowskim Ślubów Narodu. Uczestniczyli w nim kapłani i zakony, zaangażowały się wydawnictwa katolickie, m.in.: „Ateneum Kapłańskie”, „Homo Dei”, „Przewodnik Katolicki”.
Oprac. B. Tobolski

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki