Logo Przewdonik Katolicki

Mediacje i ugoda

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o możliwość rozwiązywania sporów na drodze ugodowej. Jakie są możliwości porozumienia się przeciwników procesowych? Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość podpisania ugody sądowej, zanim dojdzie do procesu sądowego oraz ugodę sądową w trakcie postępowania przed sądem. Na każdym etapie procesu można więc porozumieć się i zakończyć...

Czytelnicy pytają o możliwość rozwiązywania sporów na drodze ugodowej.

Jakie są możliwości porozumienia się przeciwników procesowych?
– Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość podpisania ugody sądowej, zanim dojdzie do procesu sądowego oraz ugodę sądową w trakcie postępowania przed sądem.

Na każdym etapie procesu można więc porozumieć się i zakończyć spór ugodowo, zależy to wyłącznie od woli stron. Podpisując ugodę, strony zyskują podwójnie. Kończy się spór, koszty procesu dzielą się po połowie, a pełnomocnicy stron najczęściej zrzekają się wynagrodzenia.

Na czym polegają mediacje?
– Mediacja jest sposobem rozwiązania konfliktu, który zaistniał pomiędzy stronami. Mediacja jest dobrowolna. Muszą zgodzić się na nią obie strony sporu. Można ją prowadzić przed wszczęciem postępowania, a także w trakcie, jednak wyłącznie za zgodą stron. Sąd wydaje postanowienie kierujące strony do mediacji albo strony zawierają umowę o mediację. W umowie strony określają przedmiot mediacji i wskazują osobę mediatora albo sposób jego wyboru.

W jakich sprawach można mediować?
– Strony procesu mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody. W praktyce oznacza to, że mediować można w większości spraw cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, z wyjątkiem takich, jak np. stwierdzenie nabycia spadku.

Jaki jest koszt mediacji?
– Wynagrodzenie mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Kwota wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy. W sprawach majątkowych jest to 1 proc. wartości sporu, nie mniej jednak niż 30 złotych, nie więcej niż 1000 złotych. Natomiast w innych sprawach pierwsze posiedzenie mediacyjne kosztuje 60 złotych, a każde następne 25 złotych. Mediatorowi zwraca się też koszty przejazdów, koszty poniesione za materiały biurowe oraz wynajem pomieszczeń.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki