Logo Przewdonik Katolicki

Matka od naszych codziennych spraw

Marcin Makohoński
Fot.

O codziennym poznawaniu Matki Bożej, Jej obecności w naszym życiu, miłości do niej i dobru, jakie za Jej wstawiennictwem otrzymujemy, z ks. Zygmuntem Grochowiakiem SDB, proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, rozmawia Marcin Makohoński Z Ewangelii nie znajdziemy wielu informacji o życiu Maryi. Maryja pozostawała zawsze w cieniu Syna a jednak...

O codziennym poznawaniu Matki Bożej, Jej obecności w naszym życiu, miłości do niej i dobru, jakie za Jej wstawiennictwem otrzymujemy, z ks. Zygmuntem Grochowiakiem SDB, proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, rozmawia Marcin Makohoński

Z Ewangelii nie znajdziemy wielu informacji o życiu Maryi. Maryja pozostawała zawsze w cieniu Syna – a jednak przez wieki fascynowała jako Kobieta i jako Matka. Zachwycała wierzących i niewierzących, inspirowała artystów i zwyczajnych, niewykształconych ludzi. Jak Ksiądz spogląda na Maryję?
– Odpowiedzią na pytanie, kim jest Maryja, jest dla mnie testament z krzyża. „Oto Matka” – mówił umierający na krzyżu Jezus. Nie powiedział: „Oto królowa” tylko „Matka”. „Bardziej Matką niż Królową” nazywała również Maryję św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Wyjątkowość Maryi polega na tym, że wskazuje Ona na Jezusa i mówi do każdego z nas: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn”. Dla mnie Maryja jest najlepszą z matek. Kochałem i kocham matkę, która dała mi życie i która mnie wychowała, ale nade wszystko kochałem i kocham Maryję. To właśnie Jej każdego dnia w prostych słowach powierzam swoje życie i powołanie salezjańskie.

Papież Benedykt XVI, rozważając scenę rozmowy pomiędzy Maryją a Jezusem w Kanie Galilejskiej, określił Ją jako „głęboko ludzką rozmowę matki z synem”. Maryja stara się pomóc przyjaciołom, którzy znaleźli się w niezręcznej sytuacji i jest Tą, od której warto uczyć się „prawdziwej modlitwy”. Jaka powinna być ta modlitwa?
– Gody w Kanie Galilejskiej są klasycznym przykładem zatroskania Maryi o sprawy czysto ludzkie. Mogła przecież powiedzieć: to nie dla mnie, jestem wdową. Ona jednak przyszła, by cieszyć się z cieszącymi. Ale przyszła także, by w razie potrzeby udzielić pomocy, by służyć. Możemy powiedzieć, że bez Maryi gody w Kanie nie byłyby tym, czym były. To Ona, mając instynkt matczyny, pierwsza zauważyła, że skończyło się wino. To Ona, cicho i dyskretnie zwróciła uwagę Syna: „wina nie mają”. To była modlitwa Maryi, prośba, by Syn ratował sytuację. Nie liczyła na cud: ale wierzyła i ufała. Taka właśnie powinnam być nasza modlitwa.

Maryja modliła się w swoim codziennym życiu, pośród zwykłych zajęć dobrze znanych wszystkim kobietom. Jak powinniśmy patrzeć na naszą codzienność, na pracę? Jak pokochać banalność zwykłego życia?
– Maryja, włączona w historię zbawienia ludzi, jest zarazem wpisana w życiorys każdego z nas. Jest z Synem i jest wśród nas. Świadoma naszych losów i potrzeb, uczy nas kochać Boga, uczy nas szukać Go i przy Nim trwać. Uczy rozpoznawać Go w codzienności, wśród spotkanych ludzi, na weselu, w cierpieniu, w radości i przy stracie kogoś bliskiego: w tym wszystkim, co niesie życie. Nie przez przypadek śpiewamy przecież, że „żyła prosto, zwyczajnie, jak my…”

Bardzo często słyszymy, że od Maryi powinniśmy uczyć się pokory, wielkoduszności i zawierzenia Bogu. Nie jest to jednak takie proste…
– Założyciel salezjanów ks. Bosco powiedział takie słowa: Czyńcie tyle dobra, ile możecie, bez obnoszenia się. Fiołek rośnie w ukryciu, a znajdujemy go po zapachu”. Te słowa bardzo trafnie określają pokorę Maryi. Ona czyniła wszystko bez rozgłosu. Sama o sobie mówiła: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej”, „wielkich rzeczy dokonał we mnie Bóg”. Niektórzy twierdzą, że aby być pokornym, trzeba zaprzeć się swych przymiotów. Tak nie jest. Prawdę trzeba nazwać prawdą, fałsz fałszem. Kłamstwo nie może być nigdy podstawą cnoty: a pokora jest cnotą.


Obraz Matki Boskiej Pocieszenia z sanktuarium w Kawnicach

Mówi się często o Maryi jako wzorze dla kobiet. Jakie cechy Matki Najświętszej poleciłby Ksiądz naśladować współczesnym matkom?
– „Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas” – są to dobrze znane słowa pieśni, śpiewanej w kościołach, a szczególnie w maju. Podpowiadają one współczesnym matkom, by rozumnie, z miłością i wiarą wypełniały swoje powołanie. Matka musi być zatroskana, współczująca i kochająca, bo taka jest najlepsza z matek – Maryja.

Dlaczego akurat w Polsce Maryja jest obdarzana czcią, jakiej nie ma w żadnym innym kraju? Czy możemy mówić o fenomenie maryjnym w naszej Ojczyźnie?
– Już od wczesnego średniowiecza rys polskiego chrześcijaństwa naznaczony jest maryjnością. Kiedy pierwszy krzyż stanął na polskiej ziemi, pod nim stanęła Maryja. Płaszczem macierzyńskiej troski otoczyła cała Polskę, czego dowodem są liczne sanktuaria maryjne. Na Jasnej Górze, w Ostrej Bramie i w innych miejscach wierni w trudnych momentach dziejów modlili się: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Sanktuaria maryjne były traktowane jako bastiony katolicyzmu i polskości, dlatego też stanowiły szczególny cel ataków ze strony zaborców. Tak było w przypadku kawnickiego sanktuarium. Pocieszycielka Strapionych przyciągała wiernych nawet z odległych stron. Szukali tu pociechy, umocnienia i nadziei na lepsze jutro. W ostatnim stuleciu mieliśmy wielu wspaniałych przewodników duchowych, którzy uczyli nas miłości do Maryi: to Słudzy Boży kard. Stefan Wyszyński i Papież Jan Paweł II. W tym znaczeniu możemy mówić o fenomenie maryjnym w Polsce, który przetrwał ciężkie chwile, próby i trwa.

Z kultem Matki Bożej nierozerwalnie związane jest pielgrzymowanie do sanktuariów. Jak się Księdzu wydaje – dlaczego pielgrzymujemy?
– W ekonomii zbawienia ludzkości Bóg posłużył się Maryją i nadal się Nią posługuje w dziejach Kościoła. Taki jest zamysł i wola Boga. Pielgrzymujący do sanktuariów maryjnych przez modlitwy, śpiew, udział w sakramentach, przez ofiarę trudów i zmęczenie wyrażają Matce Najświętszej miłość i hołd. Pielgrzymujemy, bo kochamy Tę najlepszą z matek. Pokonujemy często duże odległości, by stanąć przed wizerunkiem Maryi, wierząc, że Ona – Dobra Matka, jest Pośredniczką, Pocieszycielką, Orędowniczką i Wspomożycielką. Ona każdego wysłucha, nikim nie wzgardzi i nikogo nie wyśmieje. Gdy wpatruję się w rozmodlone twarze pielgrzymów w naszym kawnickim sanktuarium, widzę ich dziecięcą ufność i składane w Jej dłonie modlitwy, biedy, bóle i cierpienia. Współczesny człowiek chce mieć kogoś, komu powierzy swe trudy, radości oraz często poranione serce. Prawdziwy katolik mocno wierzy, że Tym Kimś jest właśnie Maryja.

Dziękuję za rozmowę

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki